GDG

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portal för wiki-sidor med koppling till GDG.

Lok

Personvagnar

ABo1, ABCo1, BCo7cm, BCo8, Co4, Co8/Co8d/Co8e, Co8d, C3, C3a, CD3, F5, F6

Godsvagnar

Tryckta referenser

Vincent Ahlberg: Bergslagernas Jänvägsaktiebolag 1872-1922. Göteborg 1923.

Jon Fast: "Malmvagn litt. M3. OFWJ, ÖKJ & BJ." i Skarvjärnet nr 1/1967 (Ritning).

Jon Fast: "Malmvagnar litt. I3m." i Skarvjärnet nr 4/1970 (Ritning, beskrivning).

"BJ Personvagnar." i Skarvjärnet nr 1/1971 (BJ:s engelska personvagnar med sidodörrar, ritning sammanbyggd version).

"3 klass boggievagn." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på BJ Co1).

"GDG litt. Yo6d." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på HC-rälsbuss).

"BJ litt. G4." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på godsfinka).

"GDJ ca. 1860." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 1. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning kort öppen malmvagn).

"GDJ ca. 1859." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning kort öppen virkesvagn).

"GDJ nr 8-9." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på tenderlok axelföljd C).

"BJ nr 52." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på tenderlok axelföljd 2'B).

"BJ litt. Gm." i Jon Fast (red.): Järnvägssärtryck 2. Ritningssamling över Järnvägsmaterial. Göteborg: Skarvjärnet 1974 (Ritning på godsfinka).

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Kjell Palén: "Gävle-Dala Järnväg 125 år." i järnvägar! nr 3/1984 (Jubileumsreportage).

Webreferenser

Ekeving.se: Bergslagernas Järnvägar (Portalsida med material om signal- och säkerhetstjänst på BJ).

Historiskt.nu: GDG: Förteckning över rullande materiel

MRW (Modelljärnvägsklubb med mycket underlag om BJ).

Wikipedia: Trafikförvaltningen Göteborg–Dalarne–Gävle