Index

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehållsförteckning för Svensk MJ-wiki. De artiklar som inte nås direkt från denna innehållsförteckning kan i regel hittas via någon av portalsidorna.

Allmänt

Regler och tips för att skriva i denna wiki.
Introduktion för nybörjare.
Skalor för normalspår: Skala 1, Skala 0, S, 00, H0, TT, N, Z
Skalor för smalspår: G, 16 mm, 1i, 0m, 019,8, 0n3, 0-16.5 (m.fl), 014, 013,3, 0n2, 0i, Sm, Sn3, H0m, H0n3, H0e H09 H0n30 H0n2½, H0n2, H0i H0f H06,5, TTm, TTe, TTi, Nn3, Nm
Spårstandarder: Olika standarder för räls, växlar och hjul. Proto-standarder. RP25
Analoga körströmssystem: DC, AC, 2R, 3R
Digitala system: DCC, DCC-signalen, LCC, Märklin Digital, Selectrix. Återkoppling, LocoNet, Boostrar till modulbanor
MJ-termer: Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.
Live steam för riktig ångdrift.
Epoker; Svenska järnvägsepoker - ett förslag
Svensk modelljärnväg - Portalsida för artiklar om att bygga modelljärnväg med svensk förebild
MJ- och hobbyhandlare - Lista med svenska MJ- och hobbyhandlare.
Järnvägsförkortningar som ofta används på Svensk MJ-wiki.
Modelljärnväg på sociala media har funnits sedan 1990-talet.

Att bygga modelljärnväg

Planera en modelljärnväg, Industrier i modell, Hamnar och sjöfart, Fria rummet
Moduler
Rangerspel
Ramverk: Banunderbyggnad
El på modelljärnvägen: Lysdioder
Spår: Växlar, Växeldelar, Växelklot till Märklinväxlar, Flexräls, Spåret som modell, Banunderbyggnad, Code
Signaler: Svenska signaler i modell, Signaler med Charlieplexing, Svenska vägskydd
Kontaktledning
Landskap: Artiklar om landskapsbygge
Byggnader: Byggnadsritningar, Artiklar om modellbyggnation, Källor till modellmateriel, Stationshus, Godsmagasin, Industrier i modell
Bilar till modelljärnvägen: Wiking, Brekina, Herpa, Roskopf, Faller Car System, Faller161772
Byggsatser: Plastbyggsatser, Byggsatser i etsad metall, Vitmetallbyggsatser, Byggsatser i trä och kartong

Rullande materiel

Lok, Svenska lok (portalsida), Kvartning (Om kvartning av hjul på koppelstångslok)
Rälsbussar, Motorvagnar: Y, Yo1, Y6, Y1
Vagnar, Överföringstrafik, Tyska privatbanevagnar, Trepunktslagring, Vagnvikt
Vagnar portalsidor: SJ godsvagnar, GC godsvagnar, Övriga tågoperatörers godsvagnar, SJ personvagnar
Koppel, OBK
Olika fordon har olika lastprofil.
GDG (portalsida)
SWB (portalsida)
TGOJ (portalsida)
Ritningar i järnvägar!

Trafik

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar: Cab Control, Walk-Around Control, körkontroll, körhandtag
Säkerhetstjänst för MJ (begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m.), Paragraf 100 och System F (metoder för trafik på trafiksvaga linjer), Ljudsignaler från tåg.
Tjänstetidtabell och tågordning
Grafisk tidtabell
Vagnslasttrafik, Industrier i modell, Hamnar och sjöfart, Överföringstrafik, Intermodal trafik
Trafikkoncept epok IIIa, Trafikkoncept epok IIIb, Trafikkoncept epok IVa, Trafikkoncept epok IVb

Tekniker och material

Metall
Styrenplast
Trä
Kartong
Cellpannå
Lim
Lödning
Sprutmålning
Gjutning
Källor till modellmateriel
Olika tekniker för byggsatser: Styrenplast, Resinplast, 3D-printade, Vitmetall, Etsad metall, Laserskurna, trä och kartong, gips
Maskindelar och teknologi (Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge.)

Övrigt

Tillverkare (portalsida)
Kända profiler inom svensk MJ-hobby
Modelljärnvägsklubbar
Tidskrifter: Allt om Hobby, Modelljärnvägsmagasinet
Hemsidor - klubbar & föreningar
Hemsidor - privatpersoner
Hemsidor - tillverkare