Likström

Från Svensk MJ-Wiki
Version från den 17 april 2024 kl. 21.55 av Admin (diskussion | bidrag) (→‎Tryckta referenser - allmänt)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Likström är elektrisk ström med konstant riktning, motsats till växelström. Se vidare Wikipedia. Likström förkortas ofta till DC, från engelska "Direct Current".

Inledning

De flesta modelljärnvägar får sin ström från hushållselen, 230 V växelström. För att den ska kunna användas för likströmsdrift behöver den först transformeras till rätt spänning, och sedan likriktas. En MJ-transformator för likström både transformerar och likriktar.

Tvåräls analog

Under många år var DC synonymt med körsystemen för tvåräls och än idag används DC ofta för att beteckna de analoga styrsystemen från Roco/Fleischmann m.fl. Maximala driftspänningen är i allmänhet 12-15 V, farten regleras genom att variera effektivvärdet av spänningen. Färdriktningen avgörs av spänningens polaritet, d.v.s. polvänder man strömmen byter fordonet färdriktning. NMRA har standardiserat hur ett tvåräls likströmsfordon skall bete sig vid analog drift, NMRA S-9.

De äldsta köraggregaten för likström reglerade farten med vridtransformatorer eller vridpotentiometrar. När minityariserad elektronik utvecklades på 1960-talet började köraggregat med pulsviddsmodulerad spänning utvecklas, som medgav bättre lågfartsegenskaper. Dessa utvecklades efterhand med återkoppling, och högre frekvenser för att passa bättre till mikromotorer.

Många köraggregat för likströmsmotorer drivs med växelström, så när separata köraggragat används behövs endast en trafo som levererar konstant växelström med 12-15 V.

Övrigt

Treräls likström har också förekommit, hos Hornby Dublo mellan 1938 och 1959 och Trix Express från 1953 till 2003.

Likström kan naturligtvis användas till mycket annat och är vanligt förekommande på till lampor, lysdioder, reläer mm.

Andra wiki-sidor om el

Analog
Växelström
El på modelljärnvägen

Tryckta referenser - allmänt

Andrew Duckworth: Electronics and Wiring for Model Railways. Marlborough: The Crowood Press 2019 (Grundläggande om MJ-el med fokus på analog teknik).

Rutger Friberg: "Vändskivemotor." i Allt om Hobby nr 4/1987, s. 13 (Likströmsmotor från Hankscraft Motors).

Jörgen Bergfors: "Så slussas strömmen säkrast." i Smalspårigt nr 52-53/1992 (Om gemensam nolla eller tvåpolig omkoppling för analog blockindelning).

RAF: "Automatisk rälsrengöring." i Allt om Hobby nr 3/1994, s. 21 (Gaugemaster HF, modul för säkrare gång för tvåräls likström).

Den Gamble Rallaren: "Modelljärnväg på nygammalt vis. Avsnitt 8." i Allt om Hobby nr 7/2001 (Analog elkoppling för DC med vridströmbrytare och gemensam nolla).

Den Gamble Rallaren: "Modelljärnväg på nygammalt vis. El och mekanik." i Allt om Hobby nr 2/2002 (Elkoppling och vändslingor med dioder).

Tryckta referenser - körkontroller

"Allt om Hobby synar: H & M Clipper Mk II." i Allt om Hobby nr 5/1969 (Recension av transformator med körkontroll från Hammant & Morgan).

Rolf Glant: "Skalenlig MJ-hastighet med pulsstyrning." i Allt om Hobby nr 9/1970 (Byggsats till pulsviddsmodulerat köraggregat från Transmissions-teknik).

Jan Gunnarsson: "Köraggregat med simulerat tröghetsmoment." i Allt om Hobby nr 8/1972 (Byggbeskrivning).

"MJ-tips: Bättre fartreglage." i Allt om Hobby nr 8/1975 (Körkontroll med stopp i mitten).

LOK: "Allt om Hobby synar: Köraggregat." i Allt om Hobby nr 6/1976, s. 6 (AGW Electronics PE 100 körhandtag).

Leif Dahl: "Allt om Hobby synar. Körkontroller för precisionsmotorer." i Allt om Hobby nr 7/1978 (Hammant & Morgan Clipper II med högmotståndslindning för mikromotorer).

LOK: "Handköraggregat." i Allt om Hobby nr 7/1980, s. 53 (Transcab pulsaggregat från Troller).

Bo Krusell: "Bärbar körkontroll för mj." i Allt om Hobby nr 3/1981 (Pulsviddsmodulerat körhandtag från Döring).

Björn Dahlström: "Körkontroller." i Smalspårigt nr 12/1981 (Test av analoga körkontroller som fanns på marknaden vid tillfället).

Börje Lundvall: "TME - nytt svenskt köraggregat." i järnvägar! nr 4/1982 (Recension).

LOK: "TME - svenskt körreglage." i Allt om Hobby nr 7/1982, s. 61 (Notis).

Börje Lundvall: "Test: Kör tåg med CMOS." i järnvägar! nr 3/1983 (Recension av ett svenskt körhandtag, AEK Acontrol IM).

Hans Karlsson & Anders Eriksson: "Fritt fram: Standardiserad inkoppling av MJ-köraggregat." i Allt om Hobby nr 4/1984, s. 76 (Insändare om den s.k. värmlandskopplingen, en inkoppling av analoga körhandtag med fempolig DIN-kontakt).

Hans Karlsson & L. Anders Eriksson: "Standardiserad inkoppling av modelljärnvägens köraggregat." i järnvägar! nr 3/1986 (Beskrivning av den s.k. värmlandskopplingen, en inkoppling av analoga körhandtag med fempolig DIN-kontakt).

Krister Brandt: "Tåganmälan. Hjulklappar!" i Allt om Hobby nr 8/1987, s. 23 (Köraggregat DKM 1 från US Hobby).

Björn Kalin: "Bygg ett köraggregat till MJ-banan." i Allt om Hobby nr 3/1995 (Enkelt likströmsaggregat).

LOK: "Svenskt köraggregat." i Allt om Hobby nr 6/1995, s. 24 ("Dyna & Fire" i prototyp från Kjell Karlsson).

Rutger Friberg: "Mästerbyggare Gützold." i Allt om Hobby nr 1/1997 (Analogt körsystem från Gützold).

Lars Olov Karlsson: "Nytt på diskarna hos mj-handlarna." i Allt om Hobby nr 4/1998, s. 35 (Körtrafo från Bühler).

Joakim Sannagård: "Kör analogt med app." i Allt om Hobby nr 3/2021 (Recension av lösning från Hornby för att koppla in DC-anläggning via en telefon-app).

"Gaugemaster gör ny handkontroll." i Allt om Hobby nr 2/2023, s. 19 (För såväl analog som digital drift).

Tryckta referenser - tågreglering

Hans Svensson: "Köra Märklinlok på likström." i Allt om Hobby nr 2/1977 (Hur man löser det praktiskt).

Gert Ekström: "Rätt polaritet i vändslingan." i Allt om Hobby nr 5/1977 (Flera alternativ för ompolning av vändslingor för tvåräls analog).

Lennart Lagerwall: "Automatisk linjeblockering för modelljärnvägen." i Allt om Hobby nr 8/1981 (Analog krets för linjeblockering).

Hans Svensson: "Vändslingor och tvåräls?" i Allt om Hobby nr 1/2003 (Analog koppling för vändslingor).

L. Anders Wallquist: "Analoga elsystem, en fortsättning." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007 (Analog koppling för att kunna köra en större bana).

Tryckta referenser - belysning

Jan Gunnarsson: "Konstant belysning med automatisk färdriktningsväxling." i Allt om Hobby nr 7/1972 (Inklusive tändning och släckning med Reed-kontakt).

Stefan Malmström: "MJ-tips: Lokbelysning." i Allt om Hobby nr 4/1975 (Konstanbelysning för likströmslok).

Rutger Friberg: "Allt om Hobby byggtips. Elektronik för modellrallare: Strålkastaromkopplare för lok." i Allt om Hobby nr 3/1982.

Jörgen Bergfors: "Stabiliserad belysning i lok och vagnar." i järnvägar! nr 2/1986 (Belysning vars ljusstyrka inte är beroende av spänningen).

Jörgen Bergfors: "Blinkande slutbelysning." i järnvägar! nr 2/1987 (Blinkande slutsignaler för DC-drift i skala H0).

Webreferenser

All model railroading: Chapter 2 (Om blockindelning).

Lance Mindheim: Organizing wire

Model Railroader: How to wire a layout for two-train operation

NMRA.org: Beginners Guide Part 5: Adding Power (Eldragning för DC och DCC).

NMRA.org: S-9 Electrical (Standard för analoga fordon vid likströmsdrift).

NMRA.org: TN-9 Wiring for DC & DCC

Svenskt MJforum: Värmlandskoppling - analog cab-kontroll (Komplett beskrivning av lösningen).

Wikipedia: Effektivvärde

Wikipedia: Liktriktning

Wikipedia: Likström