My wiki:Integritetspolicy

Från Svensk MJ-Wiki
Version från den 27 augusti 2018 kl. 14.58 av Admin (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Inga uppgifter som du lämnar kommer överlämnas till någon utanför Wiki-gruppen. Angiven information används endast för att ge möjlighet att kontakta Wikins skribenter. Skyddet av denna information tillhandahålls av Wiki-plattformen.

Wikins integritetspolicy i övrigt utgår ifrån att man självmant, efter att på egen hand genomfört de efterforskningar som krävs, anmäler sig och därmed också accepterar de förutsättningar som Wikin har när det gäller hantering av personliga uppgifter.

Eftersom den text som läggs in av de som bidrar inte alltid går att varken spåra eller klart identifiera så kommer ingen text i Wikin ändras vid eventuellt utträde från gruppen.

Den personliga information som Wikin sparar (Alias och E-post) kommer raderas så långt det är möjligt i den tekniska plattform som Wikin består av utan att i och med det förstöra innehållet i Wikin.

För mer detaljerad tekniks information om Wikins plattform hänvisas till hjälpavsnittet.