Skillnad mellan versioner av "SJ personvagnar"

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
(Översikt över personvagnsartiklar: BC3)
m (1800-talet till 1956)
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 19: Rad 19:
 
'''C''' - tredje klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.<br/>
 
'''C''' - tredje klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.<br/>
 
'''D''' - postkupéer.<br/>
 
'''D''' - postkupéer.<br/>
'''E''' - fångvagnar.<br/>
+
'''E''' - fångvagnar (till 1943).<br/>
 
'''F''' - resgodsvagnar och ångfinkor.<br/>
 
'''F''' - resgodsvagnar och ångfinkor.<br/>
  
Så småningom infördes även huvudlittera '''R''' för restaurangvagnar.
+
Huvudlittera '''R''' för restaurangvagnar tillkom 1933.
  
 
Boggivagnar betecknades med "0" efter huvudlittera. Denna nolla skrevs normalt med en gemen siffra, varför den idag ofta skrivs med ett gement '''o'''. Så gör vi även på MJ-wiki.  
 
Boggivagnar betecknades med "0" efter huvudlittera. Denna nolla skrevs normalt med en gemen siffra, varför den idag ofta skrivs med ett gement '''o'''. Så gör vi även på MJ-wiki.  

Versionen från 17 maj 2020 kl. 14.25

Inledning

Denna sida utgör portalsida för sidor om SJ:s normalspåriga personvagnar. SJ har bytt litterering av personvagnar vid några tillfällen, i denna sammanställning följs de olika litterasystem som SJ använt (före 1956, 1956-1970, från 1970).

Personvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka personvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för trafikspel. Urvalet av personvagnar är inte komplett, utan fylls på efter hand.

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men utgår i regel från vagnens utförande vid leverans. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Datatabellerna är uppställda för att passa till vagnskort för modultrafik.

En översikt över svensk järnvägshistoria finns här.

SJ äldre litterasystem för personvagnar

SJ:s nuvarande litterasystem för personvagnar finns väl beskrivet på andra webplatser. Här beskrivs de äldre systemen.

1800-talet till 1956

När man behövde skilja på olika typer av personvagnar infördes ett litterasystem med bokstäver för att beteckna olika typer av vagnar. Förutom vagnar för persontrafik inkluderades postvagnar, fångvagnar och resgodsvagnar i personvagnsparken. Stor bokstav betecknade vagnstyp. För vagnar med avdelningar av olika typ användes flera bokstäver.

Huvudlittera:
A - första klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
B - andra klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
C - tredje klass sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.
D - postkupéer.
E - fångvagnar (till 1943).
F - resgodsvagnar och ångfinkor.

Huvudlittera R för restaurangvagnar tillkom 1933.

Boggivagnar betecknades med "0" efter huvudlittera. Denna nolla skrevs normalt med en gemen siffra, varför den idag ofta skrivs med ett gement o. Så gör vi även på MJ-wiki.

Olika vagnstyper med samma huvudlittera särskildes med siffror. Så småningom började man också skilja på olika varianter av samma vagnstyp med underlittera med gemena bokstäver. Sifferbeteckning och underlittera med bokstäver tilldelades normalt i sekvens, men efter 1909 kom 2 att beteckna vagnar för internationell trafik för vissa huvudlittera.

När de enskilda järnvägarna togs över på 1940-talet fanns det många äldre vagnar som SJ endast tillät att gå på den bana de kom från. För dessa vagnar användes littera E som tilläggslittera.

På inrådan av generalpoststyrelsen ändrades sifferlittera för postvagnar från det sedvanliga systemet till att ange postkupéns golvyta i m2 1948.

1956 till 1970

Med en gemensam överenskommelse för de europeiska järnvägarna togs första klass bort 1956. Gamla andra klass blev första klass och gamla tredje klass blev andra klass. För sovvagnar angavs nu endast första och andra klass, men det fanns fortfarande möjligheter att få sovplatser med en, två eller tre personer per kupé.

Några andra förändringar infördes i samband med byte av litterasystem. Två nya huvudlittera infördes: S för specialvagnar och WL för sovvagnar. Nummerlittera 1-5 för vissa vagnar höjdes med 10 för att "ge plats" för för nya vagnar. Nummerlittera 2 för vagnar för internationell trafik ändrades till nummer som började med 20. Ett nytt underlittera r infördes 1957 för vagnar med sth 130 km/h, och underlittera k infördes 1964 för vagnar som fick framföras till Köpenhamn.

Huvudlittera:
A - första klass sittvagnar.
B - andra klass sittvagnar.
D - postkupéer.
F - resgodsvagnar.
R - serveringsvagnar.
S - specialvagnar.
WL - sovvagnar.

Under andra halvan av 1960-talet inleddes planeringen för det nya litterasystemet, där "bogginollan" skulle tas bort. I avvaktan på detta tillkom några vagnar som fick littera i en övergångsform enligt det gällande systemet men utan bogginolla. Det gäller B1c, B7, B10c och Bc.

Översikt över personvagnsartiklar

SJ litterasystem före 1956
SJ litterasystem 1956-1970
SJ litterasystem 1970-

A - Första klass vagnar
Ao5, Ao5a, Ao5b
ACo2c
ACo4, ACo5
ACo6

A - Första klass sittvagnar
Ao2
Ao14b
Ao15b, Ao15br
ABo2
ABo3
ABo7b, ABo7bk, ABo7br
ABo7cm
ABo11b
ABo24

A - Första klass sittvagnar
A2
A3
A5, A5F
A7
A8
A11
A23
AB2
AB3
AB4
AB7, AB7R (f.d. BCo7b)
AB7 (f.d. AB9)
AB8K
AB9
AB13
AF7X, AFM7

B - Andra klass vagnar
Bo4b
Bo5b
BCo2
BCo7b
BCo7cm
BCo11b

B - Andra klass sittvagnar
Bo1
Bo5
Bo6
Bo8b, Bo8bm
Bo8cs
Bo8d
Bo8f
Bo9b, Bo9bu
Bo14c
B3c
BFo4
BFo14, BFo14k
BFo16
BF5
Övergångslittera
B1c
B7
B10c
Bc

B - Andra klass sittvagnar
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8 (f.d. B7)
B8 (f.d. Co9b)
B8 (f.d. SWB Co9)
B8, B8B (f.d. Co8b)
B8F
B9
B10
B11
B12 (f.d. Ao2)
B12 (f.d. Co8b)
B13
B15 (f.d. Bo5)
B15 (f.d. Co8f)
B15F
BF1
BF2, BF2K
BF3
BF4, BF7
BF8
BFS9
BFV
BS5

C - Tredje klass vagnar
Co4c
Co6
Co8b
Co8cs
Co8d
Co8f
Co9b
Co14
C3c
CFo4


BC - Liggvagnar
BC1
BC2, BC3
BC4
BC14

D - Postvagnar
(Littera till 1948)
DFo2

D - Postvagnar
(Littera 1948-1970)
D20
DFo18, DFo20a
DFo28
DFo33, DFo33a, DFo35

D - Postvagnar
D38
D40, D46
D48
DF21, DF21G
DF28
DF33, DF33G, DF35
DF39, DF39A, DF40
DF39A, DF40

F - Resgodsvagnar
Fo4
F5a
F6

F - Resgodsvagnar
Fo1-press
Fo5
Fo14
F5a, F5a-press, F5b
F6

F - Resgodsvagnar
F1TI, F1, F4
F4
F5, F6, F24, F33
F35C
F46, F52 (f.d. Fo4)
F46R, F52R (f.d. DFo18)
FV2, FV3

R - Restaurangvagnar
Ro3

R - Serveringsvagnar
Ro3b, Ro3c
RBo2

R - Serveringsvagnar
R1
R2
R3, R3F, R3G
R4 (1946)
R4R (1987)
R12
RAB
RB1
RB2
RB4
RB5
RB7
RB11


S - Specialvagnar
So7
S17d

S - Specialvagnar
S1 (1945)
S1 (1981)
S2 (f.d. Ro3b)
S2 (f.d. Fo4)
S4
S7 (f.d. DFo2)
S7, S8 (f.d. DFo18)
S11
S12
S28
SV1


WL - Sovvagnar
WLAo5a, WLAo5b
WLABo1
WLABo1b
WLABo4, WLABo4u, WLABo5
WLABo6 (f.d. ACo6)
WLABo6
WLABo20, WLABo20u
WLBo14

WL - Sovvagnar
WL1
WL2 (f.d. ACo4 & ACo5)
WL2, WL3 (f.d. Ao5)
WL3 (f.d. WLABo6)
WL3 (f.d. ACo6)
WL4
WL5
WL6
WL6K, WL7
WL9
WL10
WL11, WL12 (f.d. ACo2c)
WL11, WL12 (f.d. ACo4)
WL13 (f.d. ACo5)
WL14

Andra wiki-sidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Övriga tågoperatörers godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell

Tryckta referenser - förebild

Gustaf Welin (red.): "II. Personvagnar." i Statens järnvägar 1856-1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning. Del 3. Transportmateriel och verkstäder. Stockholm: Järnvägsstyrelsen 1906, s 115 ff.

Kgl. Järnvägsstyrelsen: "I. Personvagnar." i Statens järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. Band 2. Stockholm: författaren 1931, s 494.

"Omlittreringen av personvagnar och motorvagnar vid SJ." i Tåg nr 6/1969.

Svante Runberger: "Personvagnsboggiutvecklingen hos SJ." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1930-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2004 (Inklusive beskrivning av litterasystem, boggier).

Hans Helmstein & Svante Runberger: Svenska personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2007.

Hans Helmstein & Svante Runberger: SJ personvagnar av 1960-talsmodell. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2010.

Tryckta referenser - modell

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87. 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Webreferenser

Järnväg.net: Personvagnar i trafik

Järnväg.net: Utgångna personvagnar

Järnväg.net: Vad betyder litterat? (SJ:s litterasystem för personvagnar efter 1970).

MRW.se: MRW Nedladdningsbara dokument (Särtryck med ritningar och data för personvagnar).