My wiki:Allmänt förbehåll

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Wikins innehåll skapas av dess användare - Läs mer om hur du bidrar på sidan Regler och tips.
Informationen som finns upplagd på Wikin faller under nedanstående licensvillkor.

Licens

Information och bidrag till denna wiki är licensierade under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0-licens", förutom i de fall då särskilda förbehåll anges. Det framgår i så fall vid respektive bidrag.

Det innebär att:

Du har tillstånd att

  • Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
  • Bearbeta — remixa, transformera, och bygga vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt

Ovan tillåts med följande villkor

  • Erkännande — Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda. Du behöver göra så i enlighet med god sed och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
  • DelaLika — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.
  • Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.