Index

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Detta index utgör Wikins innehållsförteckning.

Allmänt[redigera]

Introduktion för nybörjare.
Skalor för normalspår: Skala 1, Skala 0, S, 00, H0, TT, N, Z
Skalor för smalspår: G, 1i, 0m, 019,8, 0n3, 0-16.5 (m.fl), 014, 013,3, 0n2, 0i, Sm, Sn3, H0m, H0n3, H0e H09 H0n30 H0n2½, H0n2, H0i H0f H06,5, TTm, TTe, TTi, Nn3, Nm
Spårstandarder: Olika standarder för räls, växlar och hjul. Proto-standarder. RP25
Analoga körströmssystem: DC, AC, 2R, 3R
Digitala system: DCC, DCC-signalen, Märklin Digital, FMZ, Selectrix. Återkoppling, LocoNet, Boostrar till modulbanor
MJ-termer: Några olika begrepp inom MJ kontra förebild.
Live steam för riktig ångdrift.
Epoker; Svenska järnvägsepoker - ett förslag
MJ- och hobbyhandlare - Lista med svenska MJ- och hobbyhandlare

Att bygga modelljärnväg[redigera]

Planera en modelljärnväg, Industrier i modell, Fria rummet
Ramverk
Moduler
Rangerspel
El på modelljärnvägen: Lysdioder
Spår: Växlar, Växeldelar, Växelklot till Märklinväxlar, Flexräls, Spåret som modell, Banunderbyggnad, Code
Signaler: Svenska signaler i modell, Signaler med Charlieplexing, Svenska vägskydd
Landskap
Byggnader: Byggnadsritningar, Artiklar om modellbyggnation, Källor till modellmateriel, Godsmagasin
Bilar till modelljärnvägen: Wiking, Brekina, Herpa, Roskopf, Faller Car System, Faller161772

Rullande materiel[redigera]

Lok, Svenska lok (portalsida)
Rälsbussar, Motorvagnar: Y, Yo1, Y6, Y1
Vagnar, SJ godsvagnar (portalsida), GC godsvagnar (portalsida), Övriga tågoperatörers godsvagnar (portalsida) Överföringstrafik, Tyska privatbanevagnar, Trepunktslagring, Vagnvikt
Koppel, OBK
Olika fordon har olika lastprofil.
Ritningar i järnvägar!

Trafik[redigera]

Introduktion till MJ-trafik
Metoder för kontroll av modelljärnvägar: Cab Control, Walk-Around Control, körkontroll, körhandtag
Säkerhetstjänst för MJ - Begrepp och funktioner för signaler, tågvägar m.m. Paragraf 100 och System F, metoder för trafik på trafiksvaga linjer. Ljudsignaler från tåg.
Tjänstetidtabell och tågordning
Grafisk tidtabell
Vagnslasttrafik, Industrier i modell, Överföringstrafik, Intermodal trafik
Trafikkoncept epok IIIb, Trafikkoncept epok IVa, Trafikkoncept epok IVb

Tekniker och material[redigera]

Metall
Lödning
Styrenplast
Sprutmålning
Källor till modellmateriel
Olika tekniker för byggsatser: Styrenplast, Resinplast, 3D-printade, Vitmetall, Etsad metall, Laserskurna, trä och kartong, gips

Tillverkare[redigera]

Accurail - Amerikansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
ACME - Italiensk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Ade - Tysk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Arnold - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i skala N (och TT).
Auhagen - Tysk tillverkare av byggnader i H0 och N.
B Models - Belgisk tillverkare av modeller i H0, några med svensk förebild.
Bachmann - Uppköpt amerikansk/kinesisk tillverkare av modeller i G, 0, 0n30, 00, H0 och N.
Bemo - Tysk tillverkare av smalspårsmodeller i H0m, H0e, 0m samt enstaka modeller i H0 och N.
Berliner-TT-Bahnen - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT.
Brawa - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i IIm, 0, H0, TT, N och Z.
Brekina - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skala H0.
Brimalm - Svensk småserietillverkare av lok i H0.
CM Laser - Italiensk legotillverkare av modeller.
Danske Loksounds - Dansk tillverkare av ljud till ESU-dekodrar.
DJH - Brittisk tillverkare av lokbyggsatser i mässing/vitmetall i 00, H0, H0m och 0.
Electrotren - Nedlagd/uppköpt spansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i främst H0.
Entec - Svensk tillverkare av tillbehör, främst till kontaktledning i H0 och N.
ESU - Tysk tillverkare av dekodrar och tekniskt avancerade modeller i H0.
Faller - Tysk tillverkare av modellandskapsmaterial i H0, TT, N och Z. Har även fungerande bilar i H0.
Fleischmann - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
Frykmodell - Svensk småserietillverkare av fordon och landskapsdetaljer i skala N, och en del i H0.
Heljan - Dansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0, 00, och N.
Herpa - Tysk tillverkare av fordons- och flygplansmodeller i skalorna 1:50, 1:87, 1:160, 1:200, 1:400, 1:500 och 1:1000.
HNJ Verkstad - Svensk småserietillverkare i skala H0, numera avvecklad.
HNoll - Svensk småserietillverkare av modeller i skala H0.
Hobby-Teknik - Nedlagd svensk småserietillverare av modeller med svensk och kontinentaleuropeisk förebild i skala H0, H0n3, N och 0.
Hobbytrade - Dansk producent av modeller, även svensk förebild, i skala H0.
Hornby - Brittisk tillverkare av modeller i skala 00, H0, TT och N, samt tidigare i skala 0.
Jeco - Svensk tillverkare av modeller i skala H0.
Liliput - Nedlagd/uppköpt österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och H0e.
Lima - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0, 00 och tidigare 0 och N.
McK - Dansk småserietillverkare av modeller efter dansk förebild i H0.
Modellproduktion - Svensk småserietillverkare i Gävle av modeller i skala N och H0.
Märklin - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 1, samt Z.
Möllehems Gårdsproduktion - Svensk småserietillverkare av funktionsdekodrar för anläggningsdrift och modeller i skala N
NMJ - Norsk tillverkare med brett norskt och svenskt sortiment i H0, samt en del i skala 0.
Nmodell - Svensk småserietillverkare av fordon i skala N.
ONE:87 - Svensk småserietillverkare av exklusiva modeller i H0.
Peco - Brittisk tillverkare av framför allt spår i många skalor (Z, N, H0, 00, 0 och 1).
Perl - Svensk småserietillverkare av lok, motorvagnar och vagnar samt av byggdetaljer för sådana, i H0.
Piko - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i G, H0, TT och N.
Pocher - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0.
Preiser - Tysk tillverkare av figurer i 1/22,5, 1/24, 1/25, 1/32, 1/35, 1/43, 1/48, 1/50, 1/72, 1/87, 1/100, 1/120, 1/144, 1/160, 1/200, 1/220, 1/350, 1/400 och 1/500.
Rimbo Grande - Svensk småserietillverkare av byggsatser i H0 och H0n3.
Rivarossi - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0 och N.
Roco - Österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0e, TT, N samt tidigare i 0 och 0m.
Roskopf - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av fordons-, flyg- och militärmodeller i skalorna 1:87 och 1:100.
Röwa - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
Skultorps Vagn & LokVerkstad - Svensk småserietillverkare av lok och vagnar samt av byggdetaljer i H0, H0n3 och Nollan.
SMJ - Svensk MJ-klubb som också gör en del svenska modeller i H0
SWB - Svensk MJ-förening som även gör (har gjort?) svenska modeller i H0.
Tillig Modellbahnen - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0m, H0e och TT.
Trix - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N .
UGJ - Svensk småserietillverkare av H0-modeller i plast, numera avvecklad.
Wiking - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skalorna 1:40, 1:87 och 1:160.
Vollmer - Tysk tillverkare av modelllandskaps produkter i skala G, H0, N, samt Z.
Zeuke & Wegwerth - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT och H0m, samt tidigare i 0 och H0.

Länkar till övriga tillverkare - Länksida med många tillverkare.
Maskindelar och teknologi - Om motorer, växellådor och drivenheter för MJ-bygge.

Övrigt[redigera]