Regler och tips

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Allmänt[redigera]

Ämnet för Svensk MJ-wiki är modelljärnvägar. Alla är välkomna att bidra, om du ser något som tycker behöver justeras, så är den enklaste åtgärden att göra det själv! Vill du inte ändra själv kan man alltid ta upp en diskussion på diskussionssidan vid artikeln.

Tänk på att vara saklig och objektiv i information som du skriver in. Hänvisningar till företag och kommersiell verksamhet ska användas med försiktighet, wikin är ingen reklamkanal, denna typ av inlägg kan antingen komma att tas bort eller redigeras.

Diskussioner hör inte hemma i texten i en Wiki, till det passar diskussionsidorna på Wikin eller ett forum bäst.

Wikin är en kollektiv skapelse. De texter som skrivs in är gemensamma, och kan alltid ändras av någon annan. Ingen har något eget hörn där man får vara ifred. Skall wikin fungera måste man också vara beredd på att kritiseras för det man skriver - det sista ordet är aldrig sagt i en wiki.

Artiklar utanför ämnet kommer att redigeras bort. Information om förebilden kan finnas med om den har direkt koppling till modelljärnvägar, men artklar som endast behandlar förebilden passar bättre på andra platser, t.ex.:

En sida att testa och leka på.

Ny sida[redigera]

Innan man startar upp en sida eller börjar bygga länkar så rekommenderas att man kollar att inte ämnet man är inne på inte redan har en artikel eller motsvarande.

Namnet på en sida bör följa svenska skrivregler för rubriker (första bokstaven stor, resten små). Undantag kan göras för sidnamn som är varumärken, eller på andra språk än svenska.

Arbetsgången för en ny artikel bör vara: Skapa en sida (kolla först så den eller ämnet inte finns redan), lägg till sidan i Index - om det är enkelt/rimligt/logiskt, i annat fall på befintlig eller ny undersida, därefter en kort länk under nya sidor på Huvudsidan. Skriv kortfattat vad du gjort i sammanfattningsfältet när du redigerar något.

När man vill länka till en tänkt framtida wiki-sida, som inte är skriven ännu, är det det olämpligt att skapa en tom sida. Om denna senare bör tas bort eller rubrikändras kan detta bara göras av en administratör. Skapa istället en död länk, så kan andra skribenter utveckla eller omdirigera denna där så behövs.

Indexsidan är tänkt som en innehållsförteckning för wikin. Externa länkar är välkomna på alla andra sidor än huvudsidan och indexsidan.

När du är klar med dina ändringar, är det lämpligt att lägga till en länk till den uppdaterade sidan på wikins Huvudsida.

Utformning av text[redigera]

Notera att Svensk MJ-wiki för närvarande inte har någon grafisk texteditor, textformatering styrs med koder. Se Hjälp om redigering.

Använd de format som är standard i MediaWiki. Mellanrubriker i en artikel bör vara nivå 2.

Förkortningar för föreningar och företag eller liknande skrivs som egennamn om de går att uttala som ett ord (Morop), och med stora bokstäver om varje bokstav uttalas (NMRA). Vanliga förkortningar skrivs enligt svensk standard (Se här). Litterabeteckningar skrivs dock med sedvanlig formatering, och etablerade järnvägsförkortningar skrivs som de är fastställda (oftast utan punkter).

Det är olämpligt, och kan vara ett copyrightbrott, att klippa in texter som publicerats på andra håll på internet. Det som skrivs i en wiki måste vara originaltexter skrivna direkt för wikin.

Undvik att inleda en mening med siffror, det upplevs ofta svårläst.

Uppladdning och länkning av bilder[redigera]

I Svensk MJwiki kan du både ladda upp bilder och direktlänka till publicerade bilder.

Använd uppladdning om det handlar om bilder som du har upphovsrätten till eller om det handlar om bilder som är fria att publicera (t.ex. Samlingsportalen). Uppladdade bilder kan formateras om, t.ex. ges en annan storlek. Notera att om du laddar upp egna bilder blir de tillgängliga för direktlänkning från andra sajter.

Använd direktlänkning om det handlar om bilder som du hittat på internet och där upphovsrätten är okänd. Länka endast till bilder som är allmänt tillgängliga (och alltså inte skyddade med inloggning eller betalvägg).

Om upphovsrättsligt skyddat materiel hittas på MJ-wiki kan det komma att tas bort.

Notera att det inte är möjligt att ladda upp andra dokument än bilder.