Diskussion:Övriga tågoperatörers godsvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

- Den här sidan förtjänar nog en extra vända av eftertanke kring beskrivningen och avgränsningarna av dess ämne. Det verkar bli spretigt och i viss mån irrelevant innehåll i förhållande till ämnets beskrivning. Tabellen med vagnar innehåller redan exempel med tveksam relevans. Beträffande t.ex. AAE så är det inte samma företag som är infrastrukturhållare/järnvägsoperatör som det som agerar vagnhållare och vagnuthyrare. Signaturen AAE skall alltså utläsas olika beroende på vilken roll man avser att referera till. Dessutom är nomenklaturen inte ägnad åt att skapa klarhet i vad som menas och avviker delvis från redan inarbetad praxis i språkbruket. Jag tror man behöver överväga och klargöra vilket omfattning hela Wikin's godsvagnämne skall ha, och sedan se till att det finns en genomtänkt struktur för hur det ämnet skall täckas och indelas i avsnitt att behandla efterhand. I samband med det får man också anledning att betänka hur den strukturen lämpligen beskrivs. En rätt uppenbar komplikation blir också att beakta hur den utveckling av förebildens politiska, juridiska och ekonomiska förutsättningar påverkat definitioner och språkbruk över den tid ämnet avser att omfatta. Vad är en "Privat järnvägsoperatör"? Vilken koppling finns/har funnits mellan "privata järnvägsopertörer" och vagninnehav?

Finns det i det här skedet av godsvagnsämnets uppbyggnad tankar om avgränsninagr m a p spårvidd? Var hamnar t.ex. en beskrivning av NKlJ godsvagnspark? //213.113.28.162


1. Lite konkreta förslag vore till hjälp i diskussionen - har man kunskaper bör man dela med sig, annars kan det kvitta, 2. AAE:s vagnar är (eller var) märkta AAE, till skillnad från en vagnägare som inte själv är järnvägsoperatör. Däremot finns det fortfarande avgränsningproblem ska erkännas, ska till CargoNet och DB vara med, det är ju knappast privata företag.