Övriga tågoperatörers godsvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida utgör portalsida för artiklar om övriga tågoperatörers normalspåriga godsvagnar, efter UIC-litterans införande 1967-69. Med "övriga" avses här alla utom SJ och GC. Främst avses vagnar som gått i trafik i Sverige. Uppställningen följer UIC litterasystem, och de fåtaliga enskilda järnvägar som fanns kvar när UIC-littera infördes redovisas också här. (Privata vagnar som registrerats som privatvagnar hos ett järnvägsbolag redovisas under respektive järnvägsbolag).

Godsvagnsbeskrivningarna syftar för det första till att sprida kunskaper bland modellbyggare om vilka godsvagnar som gått på svenska spår och när, för det andra till att ge en uppfattning av vilka modeller som funnits och kanske kan hittas begagnat om inte annat, och för det tredje till att ge underlag för att fylla i vagnskort för vagnslasttrafik.

Datatabellerna är gjorda så noggrant som källorna medger, men alla förändringar som skett genom åren går inte att få med. Vagnar byggdes om över tiden, t.ex. vad avser bromsutrustning mm. Vidare har vagnar blivit både upp- och nedklassade i kapacitet utan ombyggnad, speciellt vad gäller lastgräns och största tillåtna hastighet. Datatabellerna är uppställda för att fylla i vagnskort för modultrafik.

Littera enligt UIC
E - Lådvagnar - normal typ
F - Lådvagnar - specialtyp
Fammoorr, Fanoo (LKAB Malmtrafik)
Faoo, Faoo-x (LKAB Malmtrafik)
G - Slutna vagnar - med en dörröppning
Gbls, Gkklos (TGOJ)
Gbs (TGOJ)
Gs (TGOJ)

H - Slutna vagnar - med öppningsbar vagnssida
Habins, Habbins (AAE, TWA)

K - Flakvagnar med separata hjulaxlar - normal typ

L - Flakvagnar med separata hjulaxlar - specialtyp

O - Kombinerade flat - och lådvagnar
Om (TGOJ)
Om, Oms (NBJ, TGOJ)
Os (NBJ, TGOJ)

R - Flatvagnar med boggier

S - Flatvagnar med boggier
Sdggmrs, Sdggmrss (AAE)
Sdgms (CargoNet)
Sggrs, Sggmrs (AAE)
Sgns, Sgnss (AAE, Tågab)

T - Vagnar med öppningsbart tak
Taimn (Boliden)
Tbis (Netrail).
U - Specialvagnar
Uc (TGOJ)
Z - Cisternvagnar

Andra wikisidor om vagnar

Vagnar
SJ godsvagnar
GC godsvagnar
Tyska privatbanevagnar
SJ personvagnar
EJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1930-talsmodell
SJ personvagnar av 1940-talsmodell
SJ personvagnar av modifierad 1940-talsmodell
SJ personvagnar av 1950-talsmodell
SJ personvagnar av 1960-talsmodell
SJ personvagnar av 1980-talsmodell
Svensk modelljärnväg

Tryckta referenser

Johan Hellström: "Svenska privatvagnsföreningen 50 år.'" i Tåg nr 8/2002.

Claes Mattisson: "Korta malmvagnar med plåtkorg hos Bergslagsbanorna." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 9. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2009 (Beskrivning, ritningar och bygge).

"Mer Netrail i modell." i Allt om Hobby nr 1/2015, s. 10 (Netrail Uacns i H0 från Heris).

"LKAB:s moderna tankvagnar." i Allt om Hobby nr 5/2016, s. 6 (LKAB:s hyrvagnar från VTG som H0-modell från Piko, katalognummer 54768).

Joakim Sannagård: "SSAB-vagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Stefan Persson: "Inlandsgods Rps." i Modelljärnvägsmagasinet nr 37/2019 (Konvertering från NMJ's Sgs).

Webreferenser

Livets resa: Internationella godsvagnslittera (Olika generationer av UIC-systemet).

Lokman.se: Godsvagnar i Sverige (Bilder på godsvagnar).

Lokman.se: Nordwaggon

VTG.com: Our fleet (VTG:s vagnkatalog).