Faller161772

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Detta är en beskrivning av Fallers kontrollbox för Faller Car System (FCS)
Den kan användas för att styra infart till busshållplas, huvudleder, rödljus mm.
Faller161772.jpg

Tyvärr innehåller manualen ingen beskrivning av respektive anslutning, därför finns det här
Alla anslutningar som börjar på A är utgångar. Dessa är försedda med lysdioder så man kan se deras status.
En utgång som är aktiv kopplas till minus(-) vilket innebär att lampor och magnet normal kopplas in mellan plus(+) och en A-anslutning.
En ingång aktiveras genom att koppla den till minus(-)

Det är egentligen sex kretsar i boxen, med två likadana halvor, vilket ger 2x3 olika funktioner.

  1. Timer med ställbar tid. I viloläge är A1.1 aktiv. Timern startas genom att E1 kopplas till minus(-), varvid istället A1.2 blir aktiv. När den inställda tiden (justeras med P1) gått ut återgår kretsen så A1.1 blir aktiv.
  2. Timer med ställbar tid. I viloläge är A2.1 aktiv. Timern startas genom att E2 kopplas till minus(-), varvid istället A2.2 blir aktiv. När den inställda tiden (justeras med P2) gått ut återgår kretsen så A2.1 blir aktiv.
  3. "Flip-flop", en bistabil krets där antingen A3.1 eller A3.2 är aktiv. S3 är Set och R3 är reset, det är alltså dessa ingångar som får kresten att växla mellan A3.1 och A3.2
  4. "Flip-flop", en bistabil krets där antingen A4.1 eller A4.2 är aktiv. S4 är Set och R4 är reset, det är alltså dessa ingångar som får kresten att växla mellan A4.1 och A4.2
  5. Timer med fast tid. Timern startas genom att E5 kopplas till minus(-), varvid A5 blir aktiv. När den inställda tiden (kort, ca 1-2s) gått ut återgår kretsen så A5 blir inaktiv.
  6. Timer med fast tid. Timern startas genom att E6 kopplas till minus(-), varvid A6 blir aktiv. När den inställda tiden (kort, ca 1-2s) gått ut återgår kretsen så A6 blir inaktiv.


Andra wiki-artiklar om FCS

Faller Car System