Morop

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Morop.gif

Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas
Union Européenne des Modélistes Ferroviaires et des Amis des Chemins de Fer
European Union of Model Railroad and Railroad Fans

Morop är det europeiska modelljärnvägsförbundet - Europas motsvarighet till NMRA - och det är då en organisation som samlar de olika nationella modelljärnvägsförbunden inom Europa. Förbundets namn kommer sig av en blandning av orden MOdell och EuROPa. Förbundet bildades 1954 i Genua, men dess säte återfinns numera i Bern. Morop representerar i dagsläget 21 nationella förbund inom 16 medlemsstater och samlar totalt drygt 30,000 medlemmar. Arbetsspråken är tyska och franska och alla officiella dokument publiceras på dessa språk. I vissa fall används även engelska, men det senare språket har en begränsad användning. Syftet med förbundets grundande var att gemensamt få större kraft för att kunna påverka bland annat tillverkare m.fl. att använda sig av gemensam standard och regler för skalor, spårvidder, strömssystem, hjul, koppel, koppelfickor etc. Man utvecklade även en tidsindelning i olika epoker för att lite grovt kunna avgöra under ungefär vilka tider en modells förebild var verksam, hade en visst färgschema, vissa yttre attribut mm.

Allt detta utmynnade så småningom i de så kallade NEM-normerna och dessa ämnade då till att underlätta för den enskilde mj-rallaren. Från början bestod mj-utbudet nämligen av ett virrvarr då varje tillverkare följde sin egen standard vilket innebar en mängd problem såsom inkompatibla koppel, fordon som gick illa på annat spårmaterial än det egna osv. Fortfarande sker inte all tillverkning i enlighet med dessa standardiserade normer, men det är numera ändå en långt gången process som råder och där de flesta tillverkare följer standarderna om möjligt. Man kan nog i princip hävda att i stort sett all nyproduktion görs i enlighet med NEM-standard. Sedan 1994 har man ett intimt samarbete med NMRA för att påverka i än högre grad. Detta har bl.a. inneburit en standardisering på området vad gäller digitalstyrning/kontroll av modelljärnvägar. Sverige saknar (trots ett par försök) ett nationellt modelljärnvägsförbund och är således inte representerat i Morop.

Referenser

Jürgen-Karl Boldt: "XVIII Moropkongressen - första verkligt internationella." i Allt om Hobby nr 8/1971.

Jürgen-Karl Boldt: "Morop gästade Sverige." i Allt om Hobby nr 7/1974 (Rundresa i Sverige med tåg).

Jürgen-Karl Boldt: "MOROP-kongressen 1982." i järnvägar! nr 4/1982.

Morop (Hemsida)