System F

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

System F är ett relativt nytt system för förenklad trafik på trafiksvaga sträckor. System F benämndes tidigare Förenklad Trafik, FÖT.

Beskrivning

Vid system F finns endast en central tågklarerare för hela sträckan, spårledningar och automatisk linjeblockering utnyttjas inte. Driftplatserna saknar också signaler, i stället finns en s.k. huvudsignaltavla på driftplatsgränsen. System F används bara på banor med endast godstrafik.

Tågklareraren leder trafiken med talsamband till lokförarna, och bokför trafikläget på en särskild blankett. En lokförare måste erhålla körtillstånd för att få köra en delsträcka, en huvudsignaltavla får endast passeras om det finns ett specifikt tillsänd att gå in till den driftplatsen. Förarna bokför alla tillstånd i en särskild FÖTbok. Förarna genomför också möten själva.

Användning i modelltrafik

System F kan utnyttjas för att minska personalbehovet även vid modelltrafik. Inga signaler behövs på stationerna, och det enda tekniska kravet är att det finns samband mellan förarna och tågklareraren.

Historik

FÖT infördes av Banverket 1989 på sträckan Örbyhus-Hallstavik. Hittills har inga andra sträckor fått systemet. Enligt Trafikverket ska System F fasas ut och övergå i ERMTS Nivå 3 (E3).

System F påminner en del om §100, men det finns många skillnader i det specifika utförandet.

Trafiken med System F på Örbyhus-Hallstavik upphörde 2020-12-11. Därmed används System F inte längre någonstans och kommer sannolikt avvecklas.

Referenser

Järnvägshistoriskt forum: FÖT (Diskussion).

Järnvägshistoriskt forum: Trafikeringssystem F tidigare FÖT -- historien, del 1 (Beskrivning och bakgrundshistorik).

Trafikverket: Trafikverksamheter - System F (2020)

Wikipedia: Järnvägstyrelsens trafikföreskrifter