Ljudsignaler från tåg

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nu när många dragfordon är försedda med ljuddekoder finns det möjlighet att börja använda ljudsignaler från tågen. Vid trafikspel kan det vara underhållande att känna till vilka signaler som använts i verkligheten.

Sverige[redigera]

Nedanstående är hämtat från 1959 års säkerhetsordning, dvs. SJ's trafikbestämmelser. Endast de signaler som bedömts vara relevanta för MJ-trafik är med.

"Tåg kommer", en lång signal, används när:

 1. Tåg kör mot infartssignal, som visar stopp.
 2. Tåg kör mot triangelformigt lystringsmärke, oftast för att varna vid obevakad vägkorsning. Denna signal ska upprepas innan vägkorsningen passeras.
 3. Vid spårspring i farlig närhet av tåg.

"Beredd", tre korta signaler, används när tåg har stannat framför infartssignal, som fortsätter visa stopp. Signalen innebär att föraren är beredd på såväl hinder som spårändring.

"Har mötande tåg inkommit?", två korta signaler, används när förare begär besked om detta från Tkl.

"Fara", upprepade korta signaler, används när:

 1. Nödbromsning behövs.
 2. När man kört för långt på bevakad station.
 3. När hjälp omedelbart behövs.

"Giv akt", en kort signal, ges när:

 1. När tåg ska sättas igång, om signal behövs för att varna personer.
 2. För att besvara signal som inte kan åtlydas genast.
 3. Som svar på avgång, när tåg får passera station utan att stanna.

"Lägg om växeln", en kort och en lång signal, ges när en växel begärs omlagd.

När koppellok eller pålok används ges, från det första loket:

 1. "giv akt", en kort signal, när hastigheten ska minska.
 2. "lossa bromsarna", en lång och en kort signal, när tåg ska sättas igång eller hastigheten öka.

Andra artiklar om signal- och säkerhetstjänst[redigera]

Säkerhetstjänst för MJ
Signaler
Svenska signaler i modell