Ljudsignaler från tåg

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nu när många dragfordon är försedda med ljuddekoder finns det möjlighet att börja använda ljudsignaler från tågen. Vid trafikspel kan det vara underhållande att känna till vilka signaler som använts i verkligheten.

Sverige

Nedanstående är i huvudsak hämtat från 1959 års säkerhetsordning, d.v.s. SJ's trafikbestämmelser. Endast de signaler som bedömts vara relevanta för MJ-trafik är medtagna.

"Tåg kommer", en lång signal, används när:

 1. Tåg kör mot infartssignal, som visar stopp.
 2. Tåg kör mot triangelformigt lystringsmärke, oftast för att varna vid obevakad vägkorsning. Denna signal ska upprepas innan vägkorsningen passeras.
 3. Vid spårspring i farlig närhet av tåg.
 4. Vid tågmöte enligt paragraf 100.

Orientering.jpg

Fig 40a visar lystringsmärke för "tåg kommer".

"Beredd", tre korta signaler, används när tåg har stannat framför infartssignal, som fortsätter visa stopp. Signalen innebär att föraren är beredd på såväl hinder som spårändring.

"Har mötande tåg inkommit?", två korta signaler, används när förare begär besked om detta från Tkl.

"Fara", upprepade korta signaler, används när:

 1. Nödbromsning behövs.
 2. När man kört för långt på bevakad station.
 3. När hjälp omedelbart behövs.

"Giv akt", en kort signal, ges när:

 1. När tåg ska sättas igång, om signal behövs för att varna personer.
 2. För att besvara signal som inte kan åtlydas genast.
 3. Som svar på avgång, när tåg får passera station utan att stanna.

"Lägg om växeln", en kort och en lång signal, ges när:

 1. En växel begärs omlagd.
 2. Vid möte när det först inkomna tåget kommit in och står hinderfritt, när så anges i tjänstetidtabell eller bestämmelser (såsom paragraf 100).

När koppellok eller pålok används ges, från det första loket:

 1. "giv akt", en kort signal, när hastigheten ska minska.
 2. "lossa bromsarna", en lång och en kort signal, när tåg ska sättas igång eller hastigheten öka.

Andra sidor om signal- och säkerhetstjänst

Säkerhetstjänst för MJ
Paragraf 100
Signaler
Svenska signaler i modell
Svenska vägskydd
Svensk modelljärnväg

Referenser

Kungl. Järnvägsstyrelsen: Statens Järnvägars Författningssamling. Säkerhetsordning (Säo) vid Statens Järnvägar. Stockholm: författaren 1941.

Chefen för Statens Järnvägar: Statens Järnvägars Författningar. Säkerhetsordning (Säo). Stockholm: Administrativa avdelningen 1959.