Lysdioder

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Lysdioder kallas även LED (Light Emmitting Diod) (mer info om lysdioder på Wikipedia) Lysdioder har många fördelar jämfört med glödlampor, de drar betydligt mindre ström (och blir därmed inte lika varma), de håller mycket länge (typiskt 50-100 000 timmar) och de kan göras i många olika färger och former. Dessutom är de väldigt snabba i sin tändning/släckning. Det senare är bra i vissa fall men kan även vara en nackdel visuellt, det blir ett "hårt" blink.

Lysdioden har (liksom andra dioder) en anod och en katod. Anoden kopplas till plus och katoden till minus. När en ström passerar genom lysdioden uppstår ett spänningsfall, detta varierar lite från typ till typ men är oftast runt 2 volt för röda, gula och gröna medan blå och vita ofta har högre spänningsfall, typiskt 3-3,6 volt.

Strömmen till en lysdiod måste begränsas. Olikt en glödlampa, som drar mer ström ju högre spänning som läggs över den, behöver lysdioden något som begränsar strömmen över den. Detta löses oftas med ett motstånd.

Detta beräknas enligt Ohms lag: R=U/I, dvs spänningen delat med strömmen.

Några exempel lysdioder med max ström 20mA (ett ganska vanligt värde i MJ sammanhang)

Drivspänning
Antal LEDs
Spänning över motstånd
Motstånd värde, minst
Motstånd värde, praktiskt
12 V
1 röd
10 V
500 ohm
560 - 1000 ohm
12 V
2 röda
8 V
400 ohm
470 - 1000 ohm
12 V
2 vita
5 V
250 ohm
280 - 560 ohm
19 V
1 röd
17 V
850 ohm
1000 ohm = 1k

Även om en lysdiod har max ström 20mA lyser den oftast ganska bra redan vid 10mA så det gör oftast inget om man tar ett lite för stort motstånd. Som synes av tabellen är 1k ett värde som kan användas att testa med i många fall. Lysdioder är också känsliga för backspänning. De ska alltså inte användas som vanliga dioder för att likrikta spänningar, de tål oftast bara ca 5V i fel riktning.

Att koppla två lysdioder parallellt men åt olika håll går dock bra och dett är en vanlig lösning för att spara på antal sladdar mm.

lysdioder_motkopplade.gif

Mer information om hur man kan driva många lysdioder finns på Signaler med Charlieplexing

Andra artiklar om el

El på modelljärnvägen