El på modelljärnvägen

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

En grundläggande kompetens i ellära är bra för att förstå grunderna för el i MJ-sammanhang. En enkel introduktion finns här och här.

Olika material leder ström i olika stor omfattning. Material som leder ström kallas ledare. Dit räknas alla metaller, legeringar men också kol i form av grafit. Material som inte leder ström kallas isolatoreroch omfattar glas, porslin, plast, gummi, trä mm.

En modelljärnväg drivs med svagström, med en spänning på 10-18 volt. Dessa spänningsnivåer är i princip helt ofarliga. Historiskt sett har det funnits analoga system för MJ med både växelström (AC) och likström (DC). Idag används digitala system i allt större omfattning. På en modelljärnväg måste i allmänhet strömmen ledas fram till tågen via spåret, idag finns det tvåräls- och trerälssystem för strömupptagning.

Vanlig hushållsel är växelström, med en spänning på ca 230 volt och en frekvens på ca 50 Hz. Denna spänning är direkt livsfarlig! För att den ska kunna omvandlas till hanterlig spänning för MJ-bruk (10-18 volt) behövs en transformator, vilken kan köpas i MJ-handeln. Med tanke på riskerna får ingen som saknar kunskap göra kopplingar med hushållsel. Köp alltså transformatorn.

En grundläggande egenskap för fungerande elektricitet är en sluten krets. För att ström ska flyta krävs det att strömkällans bägge poler är inkopplade. Är motståndet mellan polerna mycket lågt kommer stor ström att flyta (se Ohms lag); man talar då om en kortslutning. För att hindra att komponenter skadas av detta finns i regel olika former av säkringar. I kretsar för hushållsel gäller automatsäkringar eller porslinsisolerade smältsäkringar ("proppar"). På svagströmssidan kan säkringar också nyttjas. För att en krets inte ska kortslutas krävs alltså en tillräcklig resistans i kretsen, t.ex. motorn i ett MJ-lok.

El för digitalbana[redigera]

Att koppla el för en digital anläggning ställer delvis andra krav än att göra det för en analog anläggning. Allan Gartner har en utmärkt hemsida om detta - läs den!
Allan Gartners Wiring for DCC.

Andra wikiartiklar om el[redigera]

Lysdioder
Signaler med Charlieplexing
DC
AC
Analog

Andra wikiartiklar om anläggningsbygge[redigera]

Planering
Ramverk
Moduler
Rangerspel
Spår
Signaler
Landskap
Byggnader till modelljärnvägen
Bilar till modelljärnvägen