El på modelljärnvägen

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

En grundläggande kompetens i ellära är bra för att förstå grunderna för el i MJ-sammanhang. En enkel introduktion finns här och här.

Allmänt om el

En grundläggande egenskap för fungerande elektricitet är en sluten krets. För att ström ska flyta krävs det att strömkällans bägge poler är inkopplade. Är motståndet mellan polerna mycket lågt kommer stor ström att flyta (se Ohms lag); man talar då om en kortslutning. För att hindra att komponenter skadas av detta finns i regel olika former av säkringar. I kretsar för hushållsel gäller automatsäkringar eller porslinsisolerade smältsäkringar ("proppar"). På svagströmssidan kan säkringar också nyttjas. För att en krets inte ska kortslutas krävs alltså en tillräcklig resistans i kretsen, t.ex. motorn i ett MJ-lok.

Olika material leder ström i olika stor omfattning. Material som leder ström kallas ledare. Dit räknas alla metaller och legeringar men också kol i form av grafit. Material som inte leder ström kallas isolatorer och omfattar glas, porslin, plast, gummi, trä mm.

En modelljärnväg drivs med svagström, med en spänning på 10-18 volt. Dessa spänningsnivåer är i princip helt ofarliga. Historiskt sett har det funnits analoga system för MJ med både växelström (AC) och likström (DC). Idag används digitala system i allt större omfattning. På en modelljärnväg måste i allmänhet strömmen ledas fram till tågen via spåret, idag finns det tvåräls- och trerälssystem för strömupptagning.

Vanlig hushållsel är växelström, med en spänning på ca 230 volt och en frekvens på ca 50 Hz. Denna spänning är direkt livsfarlig! För att den ska kunna omvandlas till hanterlig spänning för MJ-bruk (10-18 volt) behövs en transformator, vilken kan köpas i MJ-handeln. Med tanke på riskerna får ingen som saknar kunskap göra kopplingar med hushållsel. Köp alltså transformatorn.

Eldragning på en analog modelljärnväg

El för digitalbana

Att koppla el för en digital anläggning ställer delvis andra krav än att göra det för en analog anläggning. Allan Gartner har en utmärkt hemsida om detta - läs den!
Allan Gartners Wiring for DCC.

Andra wikiartiklar om el

AC
Analog
DC
Digitala system
Lysdioder
Signaler med Charlieplexing

Andra wikiartiklar om anläggningsbygge

Planering
Ramverk
Moduler
Rangerspel
Spår
Signaler
Kontaktledning
Landskap
Byggnader till modelljärnvägen
Bilar till modelljärnvägen

Tillbaka till nybörjarguiden

Tryckta referenser

Jörgen Bergfors: "Så slussas strömmen säkrast." i Smalspårigt nr 52-52/1992 (Om dubbel- respektive enkelsidig isolering för analog blockindelning).

L. Anders Wallquist: "Analoga elsystem, en fortsättning." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007. (Analog koppling för att kunna köra en större bana).

Webreferenser

All model railroading: Chapter 2 (Om blockindelning).

Kjell & Co: Vad är elektricitet?

Lance Mindheim: Organizing wire

NMRA: Wiring (Eldragning för nybörjare).

Wikibooks: Ellära A

Wikipedia: Grafit

Wikipedia: Isolator

Wikipedia: Kortslutning

Wikipedia: Legering

Wikipedia: Metall

Wikipedia: Ohms lag

Wikipedia: Svagström

Wikipedia: Säkring

Wiring for DCC (Heltäckade om eldragning för DCC).