Proto-standarder

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Proto-standarder kan man kalla de spårstandarder som är skalenliga förminskningar av förebildens spår- och hjuldimensioner. Hjul och spår minskas ned i samma proportion som allt annat på modellen. Eventuellt tillförs vissa kompromisser (någon tiondels mm i vissa kritiska mått), som medger att modellerna kan hantera mindre kurvradier.

Aktuella standarder

Idag finns det proto-standarder för ett stort antal skalor och spårvidder, t.ex. :

  • Proto 32, NMRA skala 1/32
  • ScaleSeven, brittisk skala 1/43,5
  • Proto 48, amerikansk skala 1/48
  • Proto 64/SSMRS standards, brittisk och amerikansk skala 1/64
  • P4, brittisk 1/76,2
  • Proto 87, NMRA skala 1/87,1
  • H0pur, tysk skala 1/87

I de skalor där man använder samma spårvidd som en etablerad skala kan färdigt spår oftast användas, däremot måste växlar byggas om eller byggas helt nya. Fordon måste ha hjul anpassade till standarden, så dessa måste i allmänhet bytas.

För att bygga med en proto-standard i de mindre skalorna krävs i allmänhet att lok och vagnar har fjädrade eller utbalanserade hjul. (Minsta skevhet i spår eller fordon kommer annars att leda till en urspåring.) För boggievagnar och boggilok är detta inte så svårt att får till, men för ett färdigt koppelstångslok kan det vara besvärligt. Europeiska vagnar med fasta axlar kan kräva nya hjullager, vilka kan sättas upp på insidan av de existerande. Bygger man byggsatser är det ofta enklare att åtgärda än om man bygger om färdigmodeller.

Historik

Utveckling av finskala-standarder hade inletts i Storbrittanien redan under 1930-talet i skala 0, där man utvecklade något som kallades "Fine-scale". Andra brittiska finskala-standarder var 2 mm och EM. Dessa var dock utvecklade utan direkt referens till förebildens spår- och hjulmått.

De första proto-standarderna lanserades på 1960-talet i USA och Storbritannien. I USA började utvecklingen i skala 0, där spårvidd och skala inte riktigt stämmer. Skalan för amerikansk skala 0 är 1:48, men spårvidden är 32 mm precis som i resten av världen. Skalenlig spårvidd blir 30 mm. I processen med att korrigera spårvidden och utveckla det som skulle bli Proto:48 valde man också att utgå från förebildens spårstandard.

I Storbritannien började utvecklingen med att korrigera spårvidden för skala 00. 1966 publicerade en grupp britter som kallade sig "the Model Railway Study Group" (MRSG) de första artiklarna i brittisk MJ-press som redovisade de nya principerna för att ta fram en spårstandard som utgick från förebilden - P4 - och förklarade varför detta skulle kunna fungera. Eftersom principerna var allmängiltiga, producerade MRSG också standardförslag för andra skalor - bland annat Proto 87.

2004 blev flera av dessa standarder till slut "riktiga" NMRA-standarder. Detta har inneburit en betydande positiv utveckling för flera av dessa skalor. En fördjupningstext om dessa finns på NMRA:s hemsida.

Andra artiklar om spår och hjul

Finskala
Spår
Spårstandarder
RP-25

Referenser

Club Proto 87 (Frankrike)

Fremo-net: Fremo 87 (H0pur/FREMO 87, Tyskland)

nmra.org: S-1.1 Standards for Proto Models (NMRA proto-standarder).

nmra.org: S-3.1 Proto and Fine Scales (NMRA proto-standarder, spår).

nmra.org: S-4.1 Wheels – Proto and Fine Scales (NMRA proto-standarder, hjul).

nmra.org: Tech Notes - Proto:Scale and FINE Scale (TN-1.1.2 November 22, 2005) (Kommentarer till NMRA proto-standarder).

Proto 48 (USA)

Proto 48: Information (Historiken för Proto48).

Proto 64 SIG (USA)

Proto 87 SIG (NMRA)

Proto 87 Stores (Mycket bra internetbutik - allt för P87)

S-Scale Society (Storbritannien)

Scalefour Society (Storbritannien)

Scalefour.org: History (Historiken för P4).

ScaleSeven Group (Storbritannien)