Roskopf

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök


roskopf_logo_2.jpg


Roskopf_logo.jpg


Roskopf Miniaturmodelle

Firman grundades av Marcel Roskopf i Berlin 1955 och den är intimt förknippad med honom då firman i stort sett följde hans egna hobbyambitioner under de åren som han ägde den. Han var även en stor beundrare av Wikings modeller vilket kom att påverka produktionen. Då hans egen Wikingsamling förstörts under en allierad bombräd mot Berlin så fick den då unge killen nådigt tillstånd att plocka med sig en del modeller från den likaledes utbombade ruin som utgjort Wikings fabrik. Av respekt och beundran för Wikings grundare Friedrich Peltzer så undvek han fram till den senares död 1982 att producera modeller som direkt kunde sägas konkurrera med Wikings diton. I början så tillverkades därför modeller av hästdragna vagnar (varav en del numera återfinns i Preisers program, fortfarande med Roskopfs triangellogga) i ungefärligen skala 1:87 och man tog även upp en produktion av militärmodeller i skala 1:100.

Speciellt dessa militärmodeller kom att bli efterfrågade, i synnerhet som tyska Bundeswehr växte fram vid denna tid och inspirerade många samlare samtidigt som utbudet på detta område varit magert. Lokalerna började successivt bli för trånga och 1958 så flyttades därför produktionen från Berlin till bayerska Traunreut och slutligen 1974 till det närbelägna Traunstein. Efter en svår olycka 1976 så kunde Marcel Roskopf inte driva företaget vidare på egen hand utan hans fru och medarbetare tog över den större delen av den praktiska skötseln. Man började slutligen även producera lastbilsmodeller i skala 1:87 1982 och det rörde sig då främst om modeller efter för tiden relativt moderna förebilder från Tyskland och Frankrike. Företrädesvis då för Skandinavien ganska udda märken som Berliet och Saurer, men även mera välbekanta märken som Mercedes Benz och Renault fanns med.

Några exempel på Roskopfs 1980-talsmodeller.
Roskopf_419_Saurer_D_290_330_c.jpg
Roskopf_473_Berliet_2a_TCK8_c.jpg
419 - Saurer D 290/330 samt 473 - Berliet 2a / TCK8


Strax efteråt tog man upp ytterligare en egen nisch som utgjordes av 1:87-modeller med tyska förebilder från 1920- och 1930-talen. Även här var det främst fråga om modeller av tunga fordon, men man hade även en del flygplansmodeller på programmet. Företaget såldes slutligen till Siku 1990, som även tidigare köpt upp och fortsatt att driva Wiking som en egen entitet. Siku hade inte lagt det högsta budet, men möjligen antog Marcel Roskopf att även hans företag därigenom skulle leva vidare som ett eget varumärke och med en egen profil/nisch. Strax efter övertagandet så lades dock all produktion av militärmodeller ned medan de övriga inlemmades i Wikings program, men utan att tillverkas. Marcel Roskopf avled i juni 2002 och i oktober samma år så dök Roskopfs modell av 1928 års Hanomag WD traktor upp, märkt som Wikingmodell. Flera gamla Roskopfmodeller har senare dykt upp på detta vis.

Källor

Kataloger och Internet i fri översättning

Länkar

87th Scale.info: Roskopf (Förteckning över produktionen).