Nohab ånglok typ VKBa

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från SJ ånglok litt C8)
Hoppa till: navigering, sök

Historik

Till de samarbetande bolag som utgjorde Västkustbanan utvecklade Nohab en persontågsmaskin med två drivaxlar. Typen har blivit känd under det littera den så småningom fick hos SJ, VKBa. Mellan 1885 och 1894 levererades arton lok till MBJ, MHJ och GHB. Samma loktyp såldes också till flera banor i Skåne: MöToJ (fem lok), LTJ (tre lok), YEJ (ett lok), LaKJ (två lok), LKSJ (tre lok) och L&HJ (tre lok). Totalt byggdes 35 lok av VKBa-typ t.o.m. 1914. Loken var våtånglok med invändiga cylindrar, öppen hytt, Stephensons slidstyrning och tvåaxlig tender. De två sista maskinerna som byggdes för L&HJ hade dock överhettning och Walschaerts slidsyrning.

De första arton loken kom till SJ när Västkustbanan förstatligades 1896. Loken från MBJ var något större än de övriga, och fick littera VKBa1, övriga fick littera VKBa2. Det sista VKBa-loket slopades 1930.

LKSJ ombildades till ett statligt bolag 1923, Kävlinge-Sjöbo Järnväg, och övertogs av SJ 1926. De tre loken av VKBa-typ tilldelades littera KS, och slopades 1935-37.

När UWHJ förstatligades 1940 kom ett av de överhettade VKBa-loken från L&HJ med, som UWHJ hade köpt 1937. Loket tilldelades littera Å3, och slopades 1945.

Med MSJ övertog SJ fyra lok av VKBa-typ, som hade fått nya ångpannor på 1930-talet. De tilldelades littera Å7. Tre lok slopades 1943-46, men det fjärde loket fick nytt littera C8 år 1947, och slopades först 1952.

Med SOEJ förstatligande 1944 medföljde det andra överhettade VKBa-loket, som dock tilldelades littera Å12. Loket slopades 1946.

Huvuddimensioner VKBa


VKBa1
Å3/Å12
Löb (m)
12,87
13,4
Axelavstånd (m)
9,30
9,44
Tjänstevikt (ton)
28,0+17,5
32,1+19,3
Axeltryck (ton)
9,3
10,7
Dragkraft (Mp)
3,6
4,2
Sth (km/h)
75
90
Broms
-
tryckluft

Axelföljd

1B-2
1B-2
Kolförråd (ton)
2,9
2,0
Vattenförråd (m3)
5,7
7,0

Bilder

SJ VKBa2 477

SJ VKBa2 477 i Göteborg 1916. Källa Samlingsportalen, Jvm.KDAJ07557

Litt VKBa i modell

Skala H0

Byggsvenskt VKBa

Byggsvenskt VKBa. Foto: Ola Ahlström

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok

Tryckta referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13). Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.

Yngve Holmgren: Skånska privatbanornas ånglok. Färlöv: Författaren 1967.

Webreferenser

Svenska lok: KS

Svenska lok: VKBa1

Svenska lok: VKBa2

Svenska lok: Å3

Svenska lok: Å7

Svenska lok: Å12

Byggsvenskt: byggsatser