Järnvägsförkortningar

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Sth)
Hoppa till: navigering, sök

Sida med förklaring av vanliga järnvägsförkortningar. Järnvägsförkortningar skrivs i regel utan punkter på Svensk MJ-wiki, i enlighet med svensk järnvägspraxis.

EJ

Enskilda järnvägar, äldre tiders privata järnvägar. Sedan Banverket bildades är det mera relevant att tala om privata tågoperatörer.

Löb

Längd över buffertar.

Rök

Rälsöverkant, den normala referenslinjen för höjdmått på rullande material.

Sth

Största tillåtna hastighet

Tkl

Tågklarerare.

Vut

Vagnuttagning.

Referenser

Statens järnvägars författningssamling: Förteckning över signaturer för järnvägsanstalter, förkortningar för tjänstehavare, tjänsteställen, tjänstetermer och särtryck, samt mått-, mål- och viktbeteckningar (Särtryck 40). Författaren 1942