Fria rummet

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Fria rummet är det utrymme i höjd och bredd längs banan som måste vara fritt från hinder för att järnvägsfordon skall kunna passera. Fria rummet varierar med spårvidden (Normalspår har i regel större fritt rum än smalspår), men olika banor med samma spårvidd kan ha olika stort fritt rum. Fria rummet i Sverige är större än i grannländerna.

Motsvarigheten för ett järnvägsfordon kallas "lastprofil". Lastprofilen måste förstås vara mindre än fria rummet, och innehåller också en viss felmarginal.

Detta gäller förstås även i modell. Fordonsmodeller följer inte alltid den skalenliga lastprofilen (detta gäller särskilt ångloksmodeller, där cylindrarna har en tendens att sticka ut). Därför kan fria rummet i modell behöva vara större än skalenligt. Morop har NEM-normer för lastprofiler (NEM 301) och fria rummet (NEM 102) för europeiskt normalspår i olika skalor.

Referenser[redigera]

Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår).

Lastprofil A för svenskt normalspår

Green Cargos lastprofilblankett