Fria rummet

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Fria rummet är det utrymme i höjd och bredd längs banan som måste vara fritt från hinder för att järnvägsfordon skall kunna passera. Fria rummet varierar med spårvidden (normalspår har i regel större fritt rum än smalspår), men olika banor med samma spårvidd kan ha olika stort fritt rum. Fria rummet i Sverige är större än i grannländerna.

Motsvarigheten för ett järnvägsfordon kallas "lastprofil". Lastprofilen måste förstås vara mindre än fria rummet, och innehåller också en viss felmarginal.

Detta gäller även i modell. Fordonsmodeller följer inte alltid den skalenliga lastprofilen (detta gäller särskilt ångloksmodeller med utvändiga cylindrar, där cylindrarna har en tendens att sticka ut). Därför kan fria rummet i modell behöva vara större än skalenligt. Morop har NEM-normer för fria rummet (NEM 102) och lastprofiler (NEM 301) för europeiskt normalspår i olika skalor. Dessa normer medger därför lite bredare och högre fordon än skalenligt.

Tryckta referenser

Normalsektioner för fria rummet m.m. samt lastprofiler (Särtryck 239 A2). 1924.

Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår).

Oskar Fröidh: "Fritt utrymmet för stora laster." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Om Trafikverkets referensprofil C för normalspår, och hur den kan omsättas i modell).

Webreferenser

greencargo.com: Lastprofiler Sverige (Lastprofil A för svenskt normalspår)

greencargo.com: Lastprofilblankett (Green Cargos lastprofilblankett)

Morop.eu: NEM 102 (Norm för fria rummet i modell).

Vikbolandsbanan.se: Fritt rum och klart spår (Lastprofil och fria rummet från Vikbolandsbanan, 891 mm).