Lastprofil

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

De maximala höjd & breddmått ett järnvägsfordon får ha, inklusive last. Lastprofilen varierar med spårvidden (smalspåriga banor tillåter i regel en mindre lastprofil än normalspåriga), men olika banor med samma spårvidd tillåter inte alltid samma lastprofil. Svenska normalspåriga järnvägsfordon har i regel större lastprofil än de på kontinenten. Lastprofilen i Storbritannien är ännu mindre.

Motsvarigheten för en viss järnväg kallas "fria rummet". Fria rummet måste förstås vara större än lastprofilen, och innehåller också en viss felmarginal.

För europeiska modeller i normalspår har Morop NEM-normer för lastprofiler (NEM 301) och fria rummet (NEM 102). Morops lastprofil och fria rum är något bredare och högre än skalenligt.

Tyryckta referenser

Normalsektioner för fria rummet m.m. samt lastprofiler (Särtryck 239 A2). 1924.

Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår).

Webreferenser

Green Cargo: Lastprofiler i Sverige (Lastprofil A för svenskt normalspår).

Green Cargo: Lastprofilblankett

Morop.eu: NEM 301 (Norm för lastprofil i modell).

Vikbolandsbanan.se: Fritt rum och klart spår (Lastprofil och fria rummet från Vikbolandsbanan, 891 mm).