Lastprofil

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

De maximala höjd & breddmått ett järnvägsfordon får ha, inklusive last. Lastprofilen varierar med spårvidden (smalspåriga banor tillåter i regel en mindre lastprofil än normalspåriga), men olika banor med samma spårvidd tillåter inte alltid samma lastprofil. Svenska normalspåriga järnvägsfordon har i regel större lastprofil än de på kontinenten. Lastprofilen i Storbritannien är ännu mindre.

Motsvarigheten för en viss järnväg kallas "fria rummet". Fria rummet måste förstås vara större än lastprofilen, och innehåller också en viss felmarginal.

För europeiska modeller i normalspår har Morop NEM-normer för lastprofiler (NEM 301) och fria rummet (NEM 102).

Referenser

Örjan Svane: "Överhäng och resning - en studie i lastprofiler." i Smalspårigt nr 52-53/1993. (Svenska lastprofiler för normal- och smalspår).

Green Cargo: Lastprofiler i Sverige (Lastprofil A för svenskt normalspår).

Green Cargo: Lastprofilblankett

Morop.eu: NEM 301 (Norm för lastprofil i modell).