Växeldelar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Delar i en rak växel, hämtad ur ett examensarbete på Luleå universitet:
vaxel.jpg
(Gabriella Wickström 2008)


Tabell över delar i växlar på svenska, engelska och tyska:

Svenska
Engelska
Tyska
bakre spetsräl
splice rail

bearbetad
machined
bearbeitet
befästning
fastening
Befestigung
betongsliper
concrete sleeper
Betonschwelle
bockad
bended
gebogene
enkel korsning
common crossing
Kreuzung
främre spetsräl
point rail

glidplatta
slide chair
Gleitestuhl
gummimellanlägg
rail pad
Gummizwischenlage
huvudspår
main track
Hauptgleis
högerväxel
righthanded turnout
Rechtsweiche
innerräl
inner rail
Innenschiene
isolerskarv
insulating joint
isolierte Schienenverbindung
korsning
crossing
Kreuzung
korsning
frog
Schienenherzstück
korsning med påsvetsade räler
frog with welded antennas
Herzstück mit angeschweibten Schienen
korsning med rörlig spets
movable point crossing
Herzstück mit beweglicher Spitze
mellanräl
middle rail
Mittelschiene
moträl
check rail
Radlenker
moträlsstol
check rail support

rak tunga
straight tongue

rakspår
straight track
gerades Gleis
räl
rail
Schiene
rälkorsning
rail crossing
Schienenherzstück
rälsvandringslås
rail anchor
Schienenwanderschutz
sidospår
side track
Zweiggleis
sliper
sleeper
Schwelle
slipersskruv
sleeper screw
Schwellenschraube
spårväxel
turnout
Weiche
stödräl
stock-rail
Hauptschiene
tunga
switch rail / switch tongue
Zunge
underläggsplatta
baseplate

vänsterväxel
lefthanded turnout
Linksweiche
värmeelement
heating device / element
Weichenheizung
växel med fjäderåterföring
spring points
Weiche mit Rückstellfeder
växeldriv
switch drive / motor
Weichenantrieb
växelförregling
points locking
Weichenverriegelung
växellykta
switch point indicator
Weichenlaterne
växellås
points lock

växelomläggning
operation of points

växelstag
point rod / stretcher bar

växlar
turnouts
Weichen
övergångsräl
transition rail
Übergangsschiene

Andra artiklar om spår

Spår, Växlar