Vagnsätt

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett vagnsätt är en eller flera sammankopplade vagnar som ska hållas ihop i trafiken. Vilka vagnsätt som ska finnas anges vanligtvis i normalplanen. Varje vagnsätt tilldelades hemstation och ett vagnsättsnummer. Alla ordinarie vagnar i persontrafiken ingick i ett vagnsätt. Vagnsätt används främst i persontåg, men förekom även i godståg, exempelvis i ilgodståg och personvagnen i ett äldre lokalgodståg. Kursvagnar för resgods och ilgods angavs i normalplanen, ilgodsvagnar hade dock inte alltid ett eget vagnsättsnummer. För varje vagnsätt i ett visst tåg i normalplanen anges vilken delsträcka vagnsättet ska gå, samt dess ursprungsstation och slutdestination.

Referenser

Ekeving.se: Normalplan för tågsätten Krylbo-Mjölby 1958