Batteridriven modelljärnväg

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Ett alternativ till konventionell strömförsörjning via spåret är batteridrivna modelljärnvägar. Det innebär att det finns batterier i dragfordonet och att tågen kontrolleras med radiostyrning. Såvitt känt finns inga modeller att köpa med batteridrift installerad, men det finns system att köpa för efterinstallation. Batteridrivna tåg finns ned till skala N.

För större skalor (skala G och däromkring) har motivet till batteridrift främst varit svårigheten att vidmakthålla strömupptagning på utomhusbanor. För mindre skalor har motivet främst varit att minimera eldragning och problem med strömupptagning.

Referenser

Clag.org.uk: Radio Control – some options

The Dead Rail Society