Digital Command Control

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från DCC)
Hoppa till: navigering, sök

Digital Command Control (DCC) är en standard för att styra en modelljärnväg så att ett eller flera lok och tillbehör kan manövreras var för sig på en och samma strömkrets. DCC har antagits av både NMRA och NEM.

DCC är den vanligaste tekniken för digitalstyrning som finns på marknaden idag. Den dominerar marknaden för 2-räls modelltåg i alla skalor (H0, N, G etc) och används även av ett fåtal inom 3-rälsrallande (Märklin).

DCC-signalen som går från digitalcentralen till dekodrarna är en fyrkants-växelström, den innehåller båda kraft och datainformation.

DCC har endast standardiserat protokollet från centralen till dekodrarna. Därför finns det bland DCC-tillverkarna flera olika standarder för att koppla in körhandtag (LocoNet, Xpresnet m fl) och återkopplingsmoduler (LocoNet, Lenz, Märklin s88 m fl).

Det finns också en ny (2016) standard för kommunikation mellan enheter i digitalsystemet (Layout Command Control, LCC). LCC har än så länge begränsat stöd bland tillverkare, men 2020 lanserades ett nytt företag i Sverige som bl.a. säljer komponenter för LCC, Digira AB.

Tillverkare - system

Flera specialiserade tillverkare av system finns:

 • Digitrax (LocoNet)
 • Lenz (Xpressnet)
 • MRC (eget)
 • Uhlenbrock (LocoNet)
 • Train Control Systems (???)

Tillverkare - dekodrar

 • CT Electronics
 • Digitrax
 • ESU
 • Kühn
 • Lenz
 • Soundtraxx
 • Uhlenbrock
 • Zimo

Andra artiklar om digitalstyrning

Digitala system
DCC-signalen
LCC
LocoNet
Märklin-Motorola
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor

Referenser

Per Gustafsson: "Dubblera nöjet - kör multipel!" i Modelljärnvägsmagasinet nr 41/2020 (Multipelkoppling med DCC).

DCCWiki (En öppen, företagsoberoende wiki för nybörjare såväl som experter. På engelska.)

DCCWiki: Layout Command Control (LCC på DCCWiki.)

Digira AB (Firma som marknadsför komponenter för LCC-standarden).

MMJK: Powermodul/powerpack/pufferkondensator osv. (Installation av kondensatorer till dekodrar från CT Electronic och Zimo).

NMRA: Standards (Standarder och "Recommanded Practices" från NMRA, bl.a. för DCC. På engelska.)

NMRA: Layout Command Control (LCC) (Beskrivning av den nya NMRA-standarden för en "anläggningsbuss").

Wiring for DCC (En respekterad hemsida med praktiska råd och dåd för DCC. På engelska.)