DC

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

DC står för Direct Current, dvs likström. Motsats till AC (växelström).

De flesta modelljärnvägar får sin ström från hushållselen, 230 V växelström. För att den ska kunna användas för likströmsdrift behöver den först transformeras till rätt spänning, och sedan likriktas. En MJ-transformator för likström både transformerar och likriktar.

Tvåräls analog

Under många år var DC synonymt med körsystemen för tvåräls och än idag används DC ofta för att beteckna de analoga styrsystemen från Roco/Fleischmann m.fl. Driftspänningen är i allmänhet 12-15 V. Färdriktningen avgörs av spänningens polaritet, d.v.s. polvänder man strömmen byter fordonet färdriktning. NMRA har standardiserat hur ett tvåräls likströmsfordon skall bete sig vid analog drift, NMRA S-9.

Övrigt

Likström kan naturligtvis användas till mycket annat och är vanligt förekommande på till lampor, lysdioder, reläer mm.

Andra artiklar om el

Analog
AC
El på modelljärnvägen

Tryckta referenser

Andrew Duckworth: Electroics and Wiring for Model Railways. Marlborough: The Crowood Press 2019 (Grundläggande om MJ-el med fokus på analog teknik).

Jörgen Bergfors: "Stabiliserad belysning i lok och vagnar." i järnvägar! nr 2/1986 (Belysning vars ljusstyrka inte är beroende av spänningen).

Jörgen Bergfors: "Så slussas strömmen säkrast." i Smalspårigt nr 52-52/1992 (Om dubbel- respektive enkelsidig isolering för analog blockindelning).

L. Anders Wallquist: "Analoga elsystem, en fortsättning." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007. (Analog koppling för att kunna köra en större bana).

Webreferenser

All model railroading: Chapter 2 (Om blockindelning).

Lance Mindheim: Organizing wire

NMRA: NMRA Standards. S-9 Electrical (Standard för analoga fordon vid likströmsdrift).

NMRA: Wiring (Eldragning för nybörjare).