Likström

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Likström är elektrisk ström med konstant riktning, motsats till växelström. Se vidare Wikipedia. Likström förkortas ofta till DC, från engelska "Direct Current".

Inledning

De flesta modelljärnvägar får sin ström från hushållselen, 230 V växelström. För att den ska kunna användas för likströmsdrift behöver den först transformeras till rätt spänning, och sedan likriktas. En MJ-transformator för likström både transformerar och likriktar.

Tvåräls analog

Under många år var DC synonymt med körsystemen för tvåräls och än idag används DC ofta för att beteckna de analoga styrsystemen från Roco/Fleischmann m.fl. Maximala driftspänningen är i allmänhet 12-15 V, farten regleras genom att variera effektivvärdet av spänningen. Färdriktningen avgörs av spänningens polaritet, d.v.s. polvänder man strömmen byter fordonet färdriktning. NMRA har standardiserat hur ett tvåräls likströmsfordon skall bete sig vid analog drift, NMRA S-9.

Övrigt

Likström kan naturligtvis användas till mycket annat och är vanligt förekommande på till lampor, lysdioder, reläer mm.

Andra wiki-sidor om el

Analog
Växelström
El på modelljärnvägen

Tryckta referenser

Andrew Duckworth: Electronics and Wiring for Model Railways. Marlborough: The Crowood Press 2019 (Grundläggande om MJ-el med fokus på analog teknik).

"Allt om Hobby synar: H & M Clipper Mk II." i Allt om Hobby nr 5/1969 (Recension av transformator med körkontroll).

Hans Svensson: "Köra Märklinlok på likström." i Allt om Hobby nr 2/1977 (Hur man löser det praktiskt).

Gert Ekström: "Rätt polaritet i vändslinga." i Allt om Hobby nr 5/1977 (Flera alternativ för ompolning av vändslingor för tvåräls analog).

Lennart Lagerwall: "Automatisk linjeblockering för modelljärnvägen." i Allt om Hobby nr 8/1981 (Analog krets för linjeblockering).

Björn Dahlström: "Körkontroller." i Smalspårigt nr 12/1981 (Test av analoga körkontroller som fanns på marknaden vid tillfället).

Börje Lundvall: "TME - nytt svenskt köraggregat." i järnvägar! nr 4/1982 (Recension).

Börje Lundvall: "Test: Kör tåg med CMOS." i järnvägar! nr 3/1983 (Recension av ett svenskt körhandtag, Acontrol IM).

Hans Karlsson & Anders Eriksson: "Fritt fram: Standardiserad inkoppling av MJ-köraggregat." i Allt om Hobby nr 4/1984, s. 76 (Insändare om den s.k. värmlandskopplingen, en inkoppling av analoga körhandtag med fempolig DIN-kontakt).

Jörgen Bergfors: "Stabiliserad belysning i lok och vagnar." i järnvägar! nr 2/1986 (Belysning vars ljusstyrka inte är beroende av spänningen).

Hans Karlsson & L. Anders Eriksson: "Standardiserad inkoppling av modelljärnvägens köraggregat." i järnvägar! nr 3/1986 (Beskrivning av den s.k. värmlandskopplingen, en inkoppling av analoga körhandtag med fempolig DIN-kontakt).

Jörgen Bergfors: "Blinkande slutbelysning." i järnvägar! nr 2/1987 (Blinkande slutsignaler för DC-drift i skala H0).

Jörgen Bergfors: "Så slussas strömmen säkrast." i Smalspårigt nr 52-53/1992 (Om dubbel- respektive enkelsidig isolering för analog blockindelning).

Hans Svensson: "Vändslingor och tvåräls?" i Allt om Hobby nr 1/2003 (Analog koppling för vändslingor).

L. Anders Wallquist: "Analoga elsystem, en fortsättning." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 7. Tips för modelljärnvägen. Stockholm: Allt om Hobbys bokförlag 2007 (Analog koppling för att kunna köra en större bana).

Joakim Sannagård: "Kör analogt med app." i Allt om Hobby nr 3/2021 (Recension av lösning från Hornby för att koppla in DC-anläggning via en telefon-app).

"Gaugemaster gör ny handkontroll." i Allt om Hobby nr 2/2023, s. 19 (För såväl analog som digital drift).

Webreferenser

All model railroading: Chapter 2 (Om blockindelning).

Lance Mindheim: Organizing wire

Model Railroader: How to wire a layout for two-train operation

NMRA.org: Beginners Guide Part 5: Adding Power (Eldragning för DC och DCC).

NMRA.org: S-9 Electrical (Standard för analoga fordon vid likströmsdrift).

NMRA.org: TN-9 Wiring for DC & DCC

Svenskt MJforum: Värmlandskoppling - analog cab-kontroll (Komplett beskrivning av lösningen).

Wikipedia: Liktriktning

Wikipedia: Likström