Tvåräls

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Tvåräls (2R) avser sättet som körströmmen levereras till lok och fordon på spåret (i kontrast med treräls, förkortad 3R). 2R innebär att den ena polen till strömöverföring tas upp i ena skenan och den andra polen i den andra skenan. Ett fordon för treräls som placeras på en bana för tvåräls kommer att orsaka kortslutning.

Tvåräls är vanligt i alla skalor, och dominerar helt skala Z, N, TT, 00 och skala 1. Även i H0 och 0 är tvåräls sannolikt större än treräls. På den analoga tiden innebar tvåräls i regel dessutom att loken matades med likström (DC). I och med digitalstyrningens genombrott kom beteckningarna DC (och AC) att bli mindre relevanta. Därför talar man idag främst om tvåräls respektive treräls för att beskriva hur strömmen tas upp av fordonen.

Fördelen med tvåräls är framför allt realism, man slipper en mittledare som saknas hos förebilden. Nackdelen är främst att kortslutning måste undvikas när rälerna korsar varandra, som vid korsningen i en växel och vid vändslingor.

Andra wiki-sidor

Nybörjarguiden

Normalspår
Smalspår
Treräls
Vändslingor

Planera en modelljärnväg

Referenser

Gert Ekström: "Rätt polaritet i vändslinga." I Allt om Hobby nr 5/1977 (Flera alternativ för ompolning av vändslingor för tvåräls analog).

Rutger Friberg: "Intelligent vändslinga för DCC." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Test av olika vändslingemoduler).

Hans Svensson: "Vändslingor och tvåräls?" I Allt om Hobby nr 1/2003 (Olika lösningar för analog tvåräls).

Christer Engström: "Hjulisolering med lim och lövsåg: Exempel Märklins Ub för tvåräls likström." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006.

Anders Östlund: "Vändslingeautomatik." i Modelljärnvägsmagasinet nr 2/2009 (Presentation av funktionen hos digitala vändslingemoduler).