Tidskrifter

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Järnvägar!)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sedan brittiska Model Railway News började publiceras på 1920-talet har det funnits en rik flora av modelljärnvägstidskrifter på många språk. Många har kommit och gått genom åren, men tidskrifter finns fortfarande och är en källa idéer, tekniker och marknadsbevakning.

Svenska tidskrifter - aktuella

Idag finns huvudsakligen fyra svenska tidskrifter med modelljärnväg.

Allt om Hobby

Blandat hobbyinnehåll med en del modelljärnväg, började ges ut 1966. Kommer ut med sex nummer per år. Lösnummer via Pressbyråer, hobbyhandlare eller direkt från förlaget. Prenumeration kostar 399 kr inom Sverige (digital utgåva ingår). Lösnummer kostar 79 kr. Hemsida

Modelljärnvägsmagasinet

(även: MJ-magasinet).
Renodlat innehåll med modelljärnväg, samt enstaka förebildsartiklar. Började ges ut 2009. Kommer ut med fyra nummer per år. Lösnummer via Pressbyråer, hobbyhandlare eller direkt från förlaget. Prenumeration kostar 339 kr inom Sverige för pappersutgåva, 239 kr för digital utgåva, 499 kr för en kombination. Lösnummer kostar 99 kr. Hemsida

Smalspårigt

Medlemsskrift för föreningen Smalspårsfrämjandet, renodlat innehåll om modelljärnväg, samt enstaka förebildsartiklar. Började ges ut 1976. Smalspår dominerar, men även normalspår behandlas. Fokus på självbygge. Kommer ut fyra gånger om året. Lösnummer via hobbyhandlare och direkt från föreningen. Prenumeration genom medlemskap i föreningen kostar 200 kr. Lösnummer kostar 50 kr. Hemsida

Tåg

Medlemsskrift för Svenska Järnvägsklubben SJK, innehåller främst material om riktiga järnvägar, med en mindre sektion om modelljärnväg. Började ges ut 1966. Kommer ut med åtta nummer per år, varav ett par dubbelnummer. Lösnummer via museiföreningar, Pressbyråer, hobbyhandlare och direkt från föreningen. Prenumeration genom medlemskap i föreningen kostar 495 kr. Lösnummer kostar 75 kr. Hemsida

Internationella tidskrifter

Här presenteras endast ett mindre urval av tidskrifter. Det finns många flera.

Miniaturbahnen

Tysk tidskrift, mest känd som MIBA. Tidskriften ges ut månadsvis, och dessutom ges ett antal specialnummer ut varje år. Tidigare gav man också ut ett årligt specialnummer om Nürnbergmässan. MIBA började ges ut 1948. MIBA finns i Pressbyrån och hos hobbyhandlare. Hemsida.

Model Railroader

Den största amerikanska MJ-tidskriften Model Railroader (MR) ges ut av Kalmbach och publiceras månadsvis. Model Railroader började ges ut 1933. Kalmbach meddelade 2024 att förlaget ska läggas ned, MR har dock sålts till ett annat förlag. MR finns i Pressbyrån och hos hobbyhandlare. Hemsida

Model Railway Journal

Brittsik tidskrift som fokuserar på finskala. Model Railway Journal (MRJ) ges ut av Cygnet Magazines och kommer ut 5-7 gånger om året. Tidskriften börjande publiceras 1985 av Wild Swan Publications. MRJ finns hos välsorterade Pressbyråer.

Railway Modeller

Den största brittiska MJ-tidskriften. Railway Modeller (RM) ges sedan länge ut av Peco, och kommer ut månadsvis. Tidskriften grundades 1949 och gavs då ut av Ian Allan. RM finns i Pressbyrån och hos hobbyhandlare. Hemsida.

Svenska tidskrifter - nedlagda

järnvägar!

Tidskrift om förebild och modell som publicerades av Text & Bild-förlaget. Redaktören var Torgny Palm, tidskriften publicerades 1981-1988.

Skarvjärnet

Tidskrift om järnvägar som började som medlemstidning i Göteborgs Modelljärnvägssällskap, men fortsatte som ett fristående projekt. Främst modellartiklar men även en del om förebilden, redaktör var Jon Fast. Skarvjärnet publicerades 1966-1973. Skarvjärnet var också förlag för två samlingar med ritningar, kallade "Järnvägssärtryck" 1 och 2.

Andra wiki-sidor

Modelljärnväg på sociala media

Tillbaka till nybörjarguiden

Tryckta referenser

"Världens modelljärnvägstidskrifter." i Skarvjärnet nr 3/1970 (Heltäckande översikt över utbudet vid tillfället).

Robert Kutschbach: "Ferpress - på väg att spåra ur?" i Allt om Hobby nr 3/1972 (Stökigt på årsmöte i den europeiska unionen för tåg- och mj-tidskrifter).

LOK: "Hp1 Modellbahn." i Allt om Hobby nr 5/1983 (FREMO:s tidskrift).

LOK: "Model Railway Constructor." i Allt om Hobby nr 8/1983, s. 69 (Engelsk tidskrift).

KB: "Typiskt engelskt..." i Allt om Hobby nr 7/1988 (Om Model Railway Journal och Wild Swan Publications).

Per Nilsson: "Pressgranne: Maine 2 foot Modeller." i Smalspårigt nr 37/1988 (Tidskrift för amerikansk tvåfot).

"Sorgebesked." i Modelljärnvägsmagasinet nr 23/2015, s. 5 (Om Torgny Palms bortgång).

Leif Elgh: "Läsvärt." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Om de utländska MJ-tidskrifter som var mest förekommande i Sverige på 1950-talet: Miniaturbahnen, Railway Modeler och Model Railroader).

Webreferenser

British Railway Books: Model Railway Journal (Innehållsförteckning för samtliga nummer).

Miba.de (Hemsida).

Peco-uk.com: Railway Modeller (Hemsida).

Railmags.org: Model Railway News (Den första MJ-tidskriften).

Sjk.se (Hemsida).

Smalspårigt.org (Hemsida).

Trains.com: Model Railroader (Hemsida).

Youtube: After 90 Years, Kalmbach Media calls it QUITS! (Kalmbach lägger ner).