Tidskrifter

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Smalspårigt)
Hoppa till: navigering, sök

Aktuella tidskrifter

Idag (2018) finns huvudsakligen fyra svenska tidskrifter med modelljärnväg.

Allt om Hobby

Blandat hobbyinnehåll med en del modelljärnväg. Kommer ut med sex nummer per år. Lösnummer via Pressbyråer, hobbyhandlare eller direkt från förlaget. Prenumeration kostar 399 kr inom Sverige (digital utgåva ingår). Lösnummer kostar 79 kr. Webbplats: www.alltomhobby.se

Modelljärnvägsmagasinet

(även: MJ-magasinet).
Renodlat innehåll med modelljärnväg, samt enstaka förebildsartiklar. Kommer ut med fyra nummer per år. Lösnummer via Pressbyråer, hobbyhandlare eller direkt från förlaget. Prenumeration kostar 339 kr inom Sverige för pappersutgåva, 239 kr för digital utgåva, 499 kr för en kombination. Lösnummer kostar 99 kr. Webbplats: www.mj-magasinet.se

Smalspårigt

Medlemsskrift för föreningen Smalspårsfrämjandet, renodlat innehåll om modelljärnväg, samt enstaka förebildsartiklar. Smalspår dominerar, men även normalspår behandlas. Fokus på självbygge. Kommer ut fyra gånger om året. Lösnummer via hobbyhandlare och direkt från föreningen. Prenumeration genom medlemskap i föreningen kostar 175 kr. Lösnummer kostar 50 kr. Webbplats: www.smalsparigt.org

Tåg

Medlemsskrift för Svenska Järnvägsklubben SJK, innehåller främst material om riktiga järnvägar, med en mindre sektion om modelljärnväg. Kommer ut med åtta nummer per år, varav ett par dubbelnummer. Lösnummer via museiföreningar, Pressbyråer, hobbyhandlare och direkt från föreningen. Prenumeration genom medlemskap i föreningen kostar 495 kr. Lösnummer kostar 75 kr. Webbplats: www.sjk.se

Nedlagda tidskrifter

järnvägar!

Tidskrift om förebild och modell som publicerades av Text & Bild. Redaktören var Torgny Palm, tidskriften publicerades 1981-1988.

Skarvjärnet

Tidskrift om järnvägar som började som medlemstidning i Göteborgs Modelljärnvägssällskap, men fortsatte som ett fristående projekt. Främst modellartiklar men även en del om förebilden, redaktör var Jon Fast. Skarvjärnet publicerades 1966-1973. Skarvjärnet var också förlag för två samlingar med ritningar, kallade "Järnvägssärtryck" 1 och 2.

Referenser

"Världens modelljärnvägstidskrifter." i Skarvjärnet nr 3/1970 (Heltäckande översikt över utbudet vid tillfället).

Per Nilsson: "Pressgranne: Maine 2 foot Modeller." i Smalspårigt nr 37/1988 (Tidskrift för amerikansk tvåfot).