Nürnbergmässan

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Nürnbergmässan, egentligen Nürnberger Spielwarenmesse (Nürnbergs leksaksmässa), har haft en stark roll på den kontinentaleuropeiska modelljärnvägsmarknaden sedan 1950, då den genomfördes första gången. Mässan lades i Nürnberg som var ett ett tillverkningscentrum för leksaker, och ersatte för Västtyskland den tidigare Leipzigmåssan eftersom Leipzig blivit en del av Östtyskland. Mässan äger rum årligen i februari.

För den tyskspråkiga MJ-marknaden var det här tillverkarna lanserade sina nyheter, den tyska MJ-tidskriften MIBA gjorde ett årligt specialnummer med nyheter från mässan. Även svenska MJ-tidskrifter gjorde regelbundet reportage från Nürnberg. Storseriemodeller för den svenska marknaden lanserades i regel på Nürnbergmässan.

Mässan ställdes in 2021 och 2022 p.g.a. Covid-pandemin, och har inte helt återfått sin roll för MJ-branschen efter det. Bland andra Roco och Piko drog sig ur 2023. MIBA:s specialnummer 2023 behandlade MJ-nyhter i allmänhet, inte bara de från Nürnbergmässan.

Tryckta referenser

Robert Kutschbach: "62 bilbanor i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1967.

"Spielwarenmesse Nürnberg." i Skarvjärnet nr 4/1967 (Om Nürnbergmässan 1968, Skarvjärnet låg efter i utgivningen).

Åke Asph: "Variation tema i årets Nürnberg." i Allt om Hobby nr 3/1969.

"De gamla märkena står sig - men prishöjningarna vållar bekymmer!" i Allt om Hobby nr 3/1970 (Nürnbergmässan 1970).

R K: "Press-stopp! Nytt från mässan i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1972 (Bl.a. skala Z).

"Nürnbergmässan." i Allt om Hobby nr 2/1973.

Freddy Stenbom & Jan Jangö: "Årets nyheter i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1974.

Freddy Stenbom: "Årets hobbynyheter i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1975.

"Modelljärnvägar i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 3/1976 (Hyggligt utbud trots konjunkturen).

Freddy Stenbom & Jan Jangö: "Nyheter på Nürnberg mässan." i Allt om Hobby nr 2/1977.

Freddy Stenbom: "Nürnbergmässan 1978." i Allt om Hobby nr 2/1978 (större efterfrågan i hobbybranschen än i leksaksbranschen).

LOK: "Modelljärnväg i Nürnberg." i Allt om Hobby nr 2/1979.

LOK: "MJ-nytt i Nürnberg. Massor av tillbehör." i Allt om Hobby nr 3/1979 (Byggnader, vägfordon och detaljer).

Lars Kempe: "Nyheter i Nürnberg 2023." i Modelljärnvägsmagasinet nr 52/2023.

Webreferenser

Spielwarenmesse.de (Officiell hemsida).

Wikipedia: Nürnberger Spielwarenmesse