Lim

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

På denna sida behandlas olika typer av lim som kan vara till nytta för modelljärnvägsbyggare.

Allmänt om limning

Vid all limning måste ytorna som ska limmas vara rena och omålade för att limmet ska fästa bra. Rengöring och/eller slipning av fogen behövs i regel.

För alla limsorter är styrkan hos fogen proportionell med fogens yta. Riktigt små ytor går alltså dåligt att limma ihop.

Snabblim

Även känt som cyanoakrylatlim eller CA-lim. Kan användas på de flesta hårda material såsom plast, metaller, trä mm. Härdar snabbt när tillförsel av syre upphör, så fogen måste vara förhållandevis tät, och gärna pressas ihop under härdning. Finns i tunnflytande och förtjockad variant, där den tunnflytande härdar snabbast medan den tjockflytande är mera förlåtande vid mindre perfekt fogpassning. Limmar också hud snabbt, men kan i regel lösas upp med aceton. Limmet kan kombineras med en "accelerator" som påskyndas härdningen för den som önskar. Snabblim är olämpligt för transparent plast eftersom plasten kan bli mjölkaktig på grund av gaserna som avges från limmet. Limmet kan ge obehag i ögon och hudirritation, vissa människor kan utveckla allergiliknande besvär vid användning.

Epoxilim

Epoxilim eller tvåkomponentlim består av härdare och bas, som inte börjar härda förrän de blandats ihop. Säljs ofta som trögflytande geléer, som blandas ihop före applikation. Andra varianter finns också. Epoxilim finns med olika härdningstid och hållfasthet, liksom med olika fyllningsmedel. Epoxispackel förekommer också. Epoxilim används för hårda material. Notera att epoxilim är hälsovådligt, följ säkerhetsinformationen som följer med limmet.

Vitlim

Vitlim, trälim eller snickarlim, i regel baserat på polyvinylacetat (PVA). Används för att foga samman trä och liknande material. Vitlim torkar när det exponeras för luft. För bästa resultat bör fogen pressas ihop under härdningen. Limmet är vattenlösligt i färskt tillstånd, och kan spädas ut för vissa tillämpningar, t.ex. limning av landskapsmaterial. Fäster i regel dåligt på andra material än trä/papp. Limmet har relativt hög fukthalt och vid limning av material som påverkas av fukt, t.ex. tunn träfaner och/eller kartong i t.ex. laserskurna byggsatser kan det uppstå problem. Finns för både inomhus- och utomhusbruk.

Alifatiskt (resin) lim

Ett trälim som liknar vitlim, kallas även "Yellow Glue" eller "Carpenter's glue" på engelska (t.ex. Titebond Original, Deluxe Materials Aliphaitic Resin). Limmet är en "resin" som har liknande egenskaper som vitlim men det hugger och torkar snabbare, det stelnar också till en hårdhet nära trä och är enklare att slipa slätt än en fog som har limmats med det mer gummiaktiga vitlimmet. Limmet är endast avsett för porösa material och har utvecklas för att bli starkare och mer fukttåligt än vitlimmet. Stavas på engelska "Aliphatic", en stavning som emellanåt också följt med in i svenskan.

Plastlim

Plastlim (för styrenplast) fungerar genom att lösa upp de sammanfogade ytorna något, så att fogen "svetsas" ihop. För att det ska fungera bra måste fogen ha god passform. Limmet binder genom att vätskan avdunstar. Plastlim finns både i tunnflytande och förtjockade varianter. De tunnflytande kan appliceras efter att delarna sammanfogats, limmet verkar med kapillärkraft. Plastlim fungerar i regel inte på andra plastsorter än styren.

Bygglim

Bygglim, konstruktionslim eller montagelim (t.ex. No More Nails) kan användas för både hårda och vissa mjuka material. Limmet torkar när de exponeras för luft. Bygglim har många användningsområden vid landskapsbygge. Bygglim finns både i vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade varianter.

Smältlim

Smältlim appliceras uppvärmt och fogar samman materialen när det kyls ned. Smältlim fungerar på de flesta material som tål värmen, men fogen blir inte särskilt stark. I regel kan man lossa fogen genom att värma upp den igen.

Referenser

Per Hallgren: Lim (Om lim för instrumentbyggare).

Wikipedia: Lim