Trä

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Denna sida behandlar modellbygge i trä. Snickrande i grövre dimensioner behandlas på sidan om ramverk.

Inledning

Trä för modellbygge finns tillgängligt i handeln i form av fanér, tunn plywood, mönsterfräst fanér samt lister i olika dimensioner. Amerikanska Northeastern tillhandahåller flak och lister i amerikansk lind som är anpassade till olika skalor. Även Kappler tillhandahåller lister i skaladimensioner, dessa är dock mindre vanliga på den svenska marknaden. Plywood för modellbygge finns ner till 0,4 mm tjocklek. Det finns också byggsatser i trä.

Trä används med fördel till husbygge, men kan också användas till bygge av rullande material, särskild äldre vagnar av trä.

Märka ut och kapa

Märkning på trä kan med fördel göras med en blyertspenna. För att sätta ut linjerna används skjutmått, stålskala och vinkelhake. För utskärning i fanér och plywood används antingen skalpell eller såg, beroende på materialets tjocklek.

En alternativ metod är att rita delarna i sitt ritprogram på datorn och sedan skriva ut dem på självhäftande papper. Pappret fästs sedan på flaket, och när delarna är tillverkade tas pappret bort.

För att kapa trälister används i första hand kniv, en mindre brytbladskniv eller en skalpell fungerar utmärkt. Ett alternativ för kapning av trälister är den s.k. choppern från NorthWestShortLine, ett verktyg som medger att trälister kapas jämnt och fint i lika längder.

Ibland krävs sågning, speciellt i hårdare eller tjockare material, eller då delarna skall kapas i kurvor. Då används antingen en s.k. guldsmedssåg eller en liten ryggsåg. Till guldsmedsågen används en lövsågsbräda som stöd. Grövre lister kapas med ryggsåg i en geringslåda, den finns särskilda små geringslådor för modellbygge.

Filning och putsning

Till putsning används antingen ett slippapper lagt på arbetsbordet, eller en finhuggen fil. Mer komplexa former filas med nålfilar. Nagelfilar (d.v.s. tunna stickor med limmade med slippapper) är också ett bra verktyg.

Håltagning

Vid modellbygge används i allmänhet borrning. Små borr finns att köpa ned till 0,3 mm diameter, men är rätt ömtåliga. Platsen där hålet ska tas märks ut och markeras lätt med ett körnslag för att styra borren rätt. För små borr används handborrning med stiftklove, vilket kräver en viss försiktighet.

Det finns (minst) tre alternativ för att göra fyrkantiga hål:

 • Genom att att skära runt kanterna på hålet, och sedan trycka ut mittdelen.
 • Genom att borra flera hål och fila till rätt form med nålfilar.
 • Genom lövsågning med guldsmedssåg, oftast följt av filning.

Sammanfogning

Till sammanfogning används i allmänhet limning, antingen s.k. snabblim (den förtjockade varianten) eller särskilt trälim. Notera att vanligt snickarlim ofta har för mycket vätska för att limma fina trädelar, de har en tendens att slå sig. Som alltid krävs det att fogytorna är rena innan de limmas.

Målning och ytbehandling

Trä är ett relativt tacksamt material att måla. De flesta färger fäster bra, även om vissa färger har en tendens att sugas upp av trä. Alla färger fäster dock inte på limfäckar. Trä kan också betsas, vilket ibland återger "träaktigtheten" bättre. Betsning är dock känsligt för limfläckar, varför det kan vara bättre att betsa delar innan sammanfogning.

Verktyg

 • Blyertspenna
 • Stålskala
 • Vinkelhake
 • Skjutmått
 • Brytbladskniv eller skalpell
 • Guldsmedssåg med lövsågsbräda
 • Liten ryggsåg med geringslåda
 • Slippapper
 • Nålfilar
 • Nagelfilar med slippapper
 • Borr
 • Stiftklove

Tryckta referenser

Jon Fast: "En godsvagn från Nora Bergslags Järnväg med bygganvisningar." i Skarvjärnet nr 1/1969 (Scratchbygge av godsvagn i nollan i trä och metall).

Dave Rowe: Architectural Modelling in 4mm scale. Didcot: Wild Swan Publications 1983 (Scratchbygge av hus i styren och träflak).

Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 1." i Allt om Hobby nr 3/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Husbygge från grunden. Del 2." i Allt om Hobby nr 4/1984.
Krister Brandt: "Byggtips: Miljöhobby. Husbygge från grunden. Del 3." i Allt om Hobby nr 5/1984.
Krister Brandt: "Husbygge från grunden. Del 4. Sten och puts för modellbruk." i Allt om Hobby nr 1/1985.

Jon Fast: "NBJ malmvagn i modell." i Allt om Hobby nr 8/1986 (Scratchbygge i H0 i trä och metall).

Jon Fast: "Nora - Karlskoga Järnvägars vagnar littera I. Godsvagnshistorik och fina byggtips." i Allt om Hobby nr 6/1988 (Scratchbygge av NKJ-vagn i 0 i trä och metall)

Krister Brandt: "Handgrepp för halvnollhusbyggare." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989 (Grundtekniker för husbyggnad i trä och fönster med dragstift).

Lennart Elg: "En flakvagn till Yosemite Short Line." i Smalspårigt nr 49/1991 (Scratchbyggd flakvagn i 0n30).

Lennart Elg: "En box car till Yosemite Short Line." i Smalspårigt nr 50/1992 (Scratchbyggd sluten vagn i 0n30).

Lennart Elg: "Timmervagnar till Yosemite Short Line." i Smalspårigt nr 51/1992.

Lennart Elg: "Gör slut på tåget - En caboose i On30." i Smalspårigt nr 52-53/1993.

Håkan Davidsson: "Verktyg för modellbyggaren." i Allt om Hobby nr 7/2010.

Håkan Davidsson: "Mer om hobbyverktyg." i Allt om Hobby nr 1/2011.

Tony Canfora: "Måla slitet trä." i Allt om Hobby nr 1/2012.

Hans Richert: "Scratchbygg i trä." i Modelljärnvägsmagasinet nr 44/2021 (Bygge av godsmagasin).

Webreferenser

Kappler Scale Lumber (Trä för modellbygge i många skalor).

Norteastern Scale Lumber (Trä för modellbygge i många skalor).