Milton, Uno

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

milton.JPG

På omslaget till årgång 1997 av bokserien "Modelltåg" ser vi Uno Milton framför en del av den MJ-anläggning som han började att bygga på år 1948 tillsammans med vännen Karl-Gustaf Lundqvist. Anläggningen, som redan år 1963 transporterades till Tekniska museet i Stockholm, har numera förvärvats av muséet efter att tidigare endast ha varit deponerad där. Vid en guidad visning av banan har denna omtalats som en "likare" :-) för hur en MJ-anläggning bör vara.

På senare år har Uno främst varit aktiv med Live steam i skala 1.

(Se sidan Kända profiler inom svensk MJ-hobby)

Länkar

Blog om Unos bana på Tekniska museet i Stockholm

Referenser

Gert Ekström: "Uno Miltons museala modelljärnväg." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -97. Uppgraderingar. Stockholm: Allt om Hobby 1996.

Ulf Beskow: "Miltons bana 40 år i trafik." i Allt om Hobby nr 8/2003.