SJ ellok litt D

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Historik

SJ D

Inför elektrifieringen av stambanorna i södra Sverige beställde SJ 1923 ett allroundlok som skulle kunna användas för såväl godståg som persontåg. Konstruktionen var i mångt och mycket baserad på malmtågsloken littera Oe/Of. De första loken i en serie av 50 började levereras 1925. De var försedda med träkorg med teakpanel (i likhet med Oe/Of), och hade dörrar i gavlarna för passage till tåg. De två banmotorerna överförde kraften till drivhjulen via en blindaxel och koppelstänger. Vid leverans var loken försedda med strömavtagare typ PKB. Loken var från början försedda med utrustning för multippelkörning, men den togs bort efter några år. Godstågsloken (littera Dg från 1933) och persontågsloken (littera Ds från 1933) skilde sig endast åt i utväxlingen, och kunde relativt enkelt ändras om. Godstågsloken hade sth 70 km/h från början, persontågsloken sth 90 km/h. Detta höjdes till 75 respektive 100 km/h under andra halvan av 1930-talet. Bägge typerna var märkta littera D. Efterhand kom nya serier av loken att beställas. Fr.o.m. 1933 levererades loken med stålkorg, och fr.o.m. 1936 fick loken en starkare motor, främst avsedd för snälltågstjänst, och nytt littera Dk. Även dessa var märkta littera D. Det sista loket littera D levererades till SJ 1943, då hade sammanlagt 321 lok levererats.

På 1940-talet började strömavtagarna ersättas med MK2. När krockskadade lok med träkorg reparerades fick de ibland hytter i stål men behöll korgsidorna med träpanel. Sex lok reparerades på det viset (s.k. ”stålparenteser”), medan ett sjunde lok med träkorg fick endast en stålhytt. Elva lok med träkorg fick också hel stålkorg efter kollisioner.

För att testa hur ett fyraxligt koppelstångslok skulle fungera inför införandet av littera Dm byggdes ett lok om med fyra drivaxlar 1950 och gavs littera Dg2. Loket gick sedan i trafik som vanligt godstågslok och skrotades 1976.

Fr.o.m. 1952 började vidare nya, starkare motorer sättas in i många D-lok, samma motor som i Da-loken. I och med detta fick de också prestanda som började närma sig Da-lokens. De uppgraderade loken fick littera Du, sammanlagt byggdes 245 lok om på detta vis. I och med ombyggnaden till Du fick man över Dk-motorer, som sattes in i Dg lok som gavs inofficiellt littera Dg1. 1967 började man så sätta in multipelkopplingsutrustning i Du-lok för att kunna dra tyngre godståg med två lok, dessa fick nytt littera Du2. Då sattes också gaveldörrarna igen.

Återstående Du, Dk och Dg-lok slopades under 1960- och 70-talen. De sista Du2 togs ur trafik under 1988.

GDG D

När BJ och DJ elektrifierades, beställdes lok av SJ D-typ för persontrafiken. Loken levererades 1938-39, nio lok till BJ och två lok till DJ. DJ beställde dessutom ytterligare ett lok 1941. Loken skilde sig från SJ's i vissa elektriska detaljer, och hade ett annat utförande på fronten, med lutande rutor och utan dörr. BJ's lok var utväxlade för 110 km/h och hade littera Ds, medan DJ's hade sth 100 km/h och littera Dk. Även GDG-loken hade PKB-strömavtagare vid leverans, men de ersattes med en variant av MK2 med tyska isolatorer på 1940-talet, s.k. "BJ-modell". Loken var enfärgade vid leverans, BJ:s lok var förmodligen vinröda. I början på 1940-talet målades BJ:s lok om i samma färgschema som O-loken, med orange överdel och vinröd nederdel.

Alla lok kom till SJ vid förstatliganden 1948, BJ-loken fick littera Dr2 och DJ-loken Dk2. Loken målades om till vanlig SJ-röd vid detta tillfälle. På 1960-talet ersattes strömavtagarna med standard MK2. Under tiden på SJ stannade loken först kvar vid Bergslagsnätet. När de senare stationerats i Göteborg användes de även på andra linjer. Samtliga lok avregistrerades 1974-76.

Huvuddimensioner


Dg
Ds
Dk
Dr2
Du/Du2
Löb (m)
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
Axelavstånd (m)
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
Tjänstevikt (ton)
80,4
80,4
80,4
80,4
80,4
Axeltryck (ton)
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
Effekt (kW)
1220
1220
1470
1470
1840
Sth (km/h)
70
90
100
110
100
Broms
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft
tryckluft

Axelföljd

1'C1'
1'C1'
1'C1'
1'C1'
1'C1'

Bilder

SJ_Dg_115.jpg
SJ Dg 115 med strömavtagare MK2. Vykort.
SJ_Dk_436.jpg
SJ Dk 436 i början på 1960-talet, sannolikt i Läggesta. Strömavtagare typ MK2. Fotograf Bo Gyllenberg, Samlingsportalen Jvm.KEAJ01127
BJ_Ds_201.jpg
BJ Ds 201 i Åmål 1938 med original strömavtagare PKB. Källa Samlingsportalen Jvm.KBGD00020

Ritning D träkorg

Ritning på D-lok med träkorg

Litt D i modell

Skala H0

SJ D träkorg

Ulf Nilsson D-lok

Ulf Nilssons D-lok. Foto: Ola Ahlström
 • 1983 släppte Emtepe HAB en D-lok med träkorg på Märklins underrede, både som färdigmodell och byggsats i mässing, katalognummer EM 1 B.
 • UGJ färdigmodeller och separata korgar i styrenplast.
  - SJ litt Dg/Du (DC) träkorg plastunderrede (1985).
  - SJ litt Dg/Du (AC) träkorg Märklinunderrede (1985).
 • Märklin färdigmodeller AC
  - Katalognummer 3170 SJ litt D nr 109 träkorg (1985)
  - Katalognummer 3170 SJ litt D nr 109 träkorg, finare träribbor (1987)
  - Katalognummer 3170 SJ litt D nr 101 träkorg, fjädrande buffertar (1987)
  - Katalognummer 3171 SJ litt D nr 109 träkorg, frostad lokkorg (1988)
 • Jeco färdigmodeller och byggsatser, etsad korg från DJH.
  - SJ litt Du träkorg (2004).

SJ D stålkorg

 • 1947 släppte TfA Hobbytjänst ett D-lok med stålkorg, i några olika varianter.
 • Hobby-Teknik etsplåtar
  - Katalognummer E9 SJ litt D stålkorg (1970).

Hobbyteknik D

Hobbyteknik D-loksplåt. Foto: Ola Ahlström

Hobbyteknik D

D-lok med Hobbyteknikplåt och Märklinchassi. Foto: Ola Ahlström
 • 1982 släppte Roland Ewerman en etsplåt till ett D-lok med stålkorg.

Ewerman D

Roland Ewermans D-lok. Foto: Ola Ahlström
 • UGJ färdigmodeller och separata korgar i styrenplast.
  - SJ litt Du (DC) stålkorg metallunderrede (1984).
  - SJ litt Du (DC) stålkorg plastunderrede (1985).
  - SJ litt Du (AC) stålkorg Märklinunderrede(1985).
 • Jeco färdigmodeller DC, etsad korg från DJH, katalognummer J08.
  - SJ litt Du 291 stålkorg äldre utförande (1997).
  - SJ litt Du 292 stålkorg äldre utförande (1997).
  - SJ litt Du 293 stålkorg modifierat utförande (1997).
 • Jeco färdigmodeller med stålkorg, i plast.
  - Katalognummer Du-A110 (DC), Du-A130 (DCC), Du-A160 (DCC ljud), Du-B110 (AC), Du-B160 (MFX ljud) SJ litt Du nr 373 brun (2010).
  - Katalognummer Du-A111 (DC), Du-A131 (DCC), Du-A161 (DCC ljud), Du-B111 (AC), Du-B161 (MFX ljud) SJ litt Du nr 432 brun (2010).
  - Katalognummer Du-A112 (DC), Du-A132 (DCC), Du-A162 (DCC ljud), Du-B112 (AC), Du-B162 (MFX ljud) SJ litt Du nr 365 brun (2010).
  - Katalognummer Du-A113 (DC), Du-A133 (DCC), Du-A163 (DCC ljud), Du-B113 (AC), Du-B162 (MFX ljud) SJ litt Du nr 338 brun (2010).
  - Katalognummer Du-A210 (DC), Du-A260 (DCC ljud), Du-B210 (AC), Du-B260 (MFX ljud) SJ litt Du nr 433 brun (2016).
  - Katalognummer Du-A211 (DC), Du-A261 (DCC ljud), Du-B211 (AC), Du-B261 (MFX ljud) SJ litt Du nr 297 brun (2016).
  - Katalognummer Du-A212 (DC), Du-A262 (DCC ljud), Du-B212 (AC), Du-B262 (MFX ljud) SJ litt Du nr 298 brun (2016).
  - Katalognummer Du-A213 (DC), Du-A263 (DCC ljud), Du-B213 (AC), Du-B263 (MFX ljud) SJ litt Du nr 540 brun (2016).
 • Brimalm färdigmodeller med stålkorg, i zinkgjutgods. DCC (2R) eller MFX (3R), med ljud.
  - SJ litt Du nr 316 (2016).
  - SJ litt Du nr 540 (2016).
  - SJ litt Du2 nr 302 (2016).
  - SJ litt Du2 nr 349 (2016).
  - SJ litt Du2 nr 416 (2016).
  - SJ litt Du2 nr 444 (2016).

GDG D

 • Hobby-Teknik etsplåtar
  - Katalognummer E10 BJ litt Ds (1970).
 • UGJ färdigmodeller och separata korgar i styrenplast.
  - BJ litt Ds (DC) metallunderrede (1984).
  - BJ litt Ds (DC) plastunderrede (1985).
  - BJ litt Ds (AC) Märklinunderrede (1985).

Underreden

Skala N

 • Fleischmann färdigmodeller med stålkorg.
  - Katalognummer 7368 SJ litt Du2 nr 321 (1978).
  - Katalognummer 736801 SJ litt Du2 (2014).
 • 2006 levererade Nmodell en utbyteskåpa för att få ett D-lok med träkorg till Fleischmanns underrede.

Skala 0

 • Lokputsaren har sålt en etsplåt till ett D-lok med stålkorg.

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
GDG (Portalsida om GDG)

Tryckta källor - förebild

Lennart Wretman, Frank Edgar & Ulf Smedbo: D-loksfamiljen. D-, Da- och Dm-lokens historia (TNF-bok 333). Stockholm: Trafik-Nostalgiska Förlaget 2023 (Beskrivning och ritningar).

S. Dahlstedt & O. Kristoffersson: Lok litt D. Detaljbeskrivning, föreskrifter för skötsel, anvisningar för felsökning. Stockholm: Kungl. Järnvägsstyrelsen 1953.

René Sjöstrand: "D-loket, den svenska eldriftens stöttepelare." i Tåg nr 5/1968.

René Sjöstrand: "Elektrifieringen av Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävles huvudlinjer. Del II. De elektriska lokomotiven." i Tåg nr 5/1969.

"Elektriskt lokomotiv litt. D." i Skarvjärnet nr 22 (Ritning på D med träkorg).

Bo Ekmark: "Hur man bygger (om) D-lok." i Skarvjärnet nr 23 (Bygge med Hobby-Tekniks etsplåtar, ritning på D med träkorg och stålkorg).

"MJ-ritningar i H0 litt D." i Allt om Hobby nr 6/1976.

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Rolf Berg: "SJ elektrolok litt D med stålkorg." i järnvägar! nr 6/1988 (Beskrivning och ritning).

Lennart Wretman: Boken om D-lokens historia (2a uppl). Stockholm: Text & Bild-förlaget 1989 (Beskrivning & ritningar).

LOK: "Tvåfärgat D-lok." i Allt om Hobby nr 3/1996, s. 17 (GDG Ds-lok med två färger).

Jens Dahlström & René Sjöstrand: "Ett ellok sett från ovan." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997. (Om strömavtagare och övriga detaljer på ett elloks tak).

Tore Nordin, Lennart Wretman & Ove Grundstedt: Svenska ellok. En bok om det svenska ellokets historia (SJK 67). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1998.

"Ritning: SJ litt. D" i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010 och nr 27/2016 (Ritning på D med stålkorg).

Lars Olov Karlsson: "D-loket med stålkorg - ett typiskt svenskt lok." i Allt om Hobby nr 4/2015.

Tryckta källor - modell, H0, allmänt

Jan-Erik Heikefelt: Svenska modelltåg skala 1:87, 1941-2001. Huddinge: H-felt förlag 2001.

Bo Ekmark: "Hur man bygger (om) D-lok." i Skarvjärnet nr 23. (Bygge med Hobby-Tekniks etsplåtar, ritning på D med träkorg och stålkorg).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar: Material för SJ D i H0." i Allt om Hobby nr 7/1982 (Recension av Ewermans etsplåtar).

LOK: "B och D i H0." i Allt om Hobby nr 6/1983, s. 46 (Aviserade modeller av B och D från Emtepe/Westmodell).

Leif Dahl: "Allt om hobby synar: D-lok med träkorg i H0." i Allt om Hobby nr 5/1984 (Recension av Emtepes byggsats).

Krister Brandt: "Allt om hobby synar: Superdriv i H0-skala." i Allt om Hobby nr 8/1992 (Recension av Brimalm-drivar till D, Ma, Ra och X10).

Rutger Friberg: "Nya AH mässingschassin." i Allt om Hobby nr 8/1997, s. 74 (Notis, Da, D och Dm3).

Bengt Nylén: "Bygg vindavvisare till bl.a. D-lok H0." i Smalspårigt nr 119/2012 (Vindavvisare för sidofönster).

Redaktionen: "Brimalm litt. Du i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 27/2016 (Snabbtest av Brimalms Du).

Bengt Nylén: "D-lokskavalkad." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Bilder på D-loksmodeller).

Anders Linde: "D-lokens modellhistoria." i Modelljärnvägsmagasinet nr 46/2021 (Genomgång av utgivna modeller).

Tryckta källor - modell, H0, UGJ

Jörgen Bergfors: "Ny mekanism till UGJ:s D-lok." i järnvägar! nr 5/1986 (Scratchbygge av underrede till D-lok).
Jörgen Bergfors: "Egen mekanism till ditt H0-lok. Del 2." i järnvägar! nr 6/1986.
Jörgen Bergfors: "Egen mekanism till ditt H0-lok. Del 3." i järnvägar! nr 1/1987.

Krister Brandt: "D-lok med träkorg i H0." i Allt om Hobby nr 1/1987 (Jämförelse mellan UGJ:s och Märklins D-lok med träkorg).

Bo Japlin: "Byggtips. Litt Dg2 som H0-modell." i Allt om Hobby nr 3/1987 (Konvertering av UGJ D-lok till Dg2).
Bo Japlin: "Byggtips. Elloket Dg2, del 2." i Allt om Hobby nr 4/1987 (Konvertering av UGJ D-lok till Dg2).

Bo Japlin: "Byggtips. Bergslagernas Järnvägars elektrolok Ds i H0 - Hur man med enkla medel sätter färg på 40-talsbanan." i Allt om Hobby nr 1/1988 (Ommålning och detaljering av UGJ Ds).

Bo Japlin: "Byggtips. Du 111 i H0." i Allt om Hobby nr 2/1988 (Konvertering av UGJ D till Du utan övergångsdörrar).

Krister Brandt: "D är bara att måla." i Allt om Hobby nr 4/1988 (Målning av teakfinish).

Bo Japlin: "Byggtips: D-lok med 'stålparentes'." i Allt om Hobby nr 6/1988 (Konvertering med UGJ D trä- och stålkorg).

Bo Hansson: "UGJ litt trä-D." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -92. Byggtipsblandning. Stockholm: Allt om Hobby 1991 (Målning och detaljering av UGJ trä-D).

Bengt Nylén: "Bygge av SJ D 114 i H0." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022 (Halvparantes med underrede enligt Bergfors 1986).

Torbjörn Onegård: "SJ Dg2 i H0 - ett långt projekt." i Modelljärnvägsmagasinet nr 55/2023 (Korg från UGJ och underrede från Tumba lokstation).

Tryckta källor - modell, H0, Jeco

"Exklusivt D-lok." i Allt om Hobby nr 1/1997, s. 9 (Notis om Jecos första D-loksmodell).

Lars-Olof Karlsson: "Nyheter på MJ-spåren." i Allt om Hobby nr 4/1997, s. 67 (Jeco SJ D 293).

Christer Engström: "SJ D och Hg2 på översyn." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -98. Projekt. Stockholm: Allt om Hobby 1997 (Recension av Jecos D-lok från 1997).

Lars-Olof Karlsson: "LOK om järnvägar." i Allt om Hobby nr 6/2004, s. 10 (Notis om Jecos D med träkorg).

Christer Engström: "D som i David, eller hur bygga om D-lok från Jeco." i Christer Engström, Rutger Friberg & Lars-Olof Karlsson (red.): Allt om Modelltåg 5. Femte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om Hobby 2005 (Scratchbyggt underrede i H0).

"Du från Jeco." i Allt om Hobby nr 7/2009, s. 8 (Notis).

"Jecos Du-lok." i Allt om Hobby nr 8/2010, s. 12 (Notis).

"Loktest: SJ littera Du från Jeco." i Modelljärnvägsmagasinet nr 5/2010. (Recension av Jecos nya Du i trerälsversion).

Rutger Friberg: "Jecos Du-lok." i Allt om Hobby nr 1/2011 (Recension).

"Nysatsning på Du från Jeco." i Allt om Hobby nr 2/2016, s. 9 (Notis).

Tryckta källor - modell, H0, Märklin

LOK: "D-lok från Märklin." i Allt om Hobby nr 5/1986, s. 34.

Torgny Palm: "Press-stop: Märklins nyheter 1987!" i järnvägar! nr 6/1986, s. 13 (D-loket med träkorg).

Krister Brandt: "D-lok med träkorg i H0." i Allt om Hobby nr 1/1987 (Jämförelse mellan UGJ:s och Märklins D-lok med träkorg).

Rickard Areschoug: "Trä-D i ny tappning." i Allt om Hobby nr 6/1987.

Peter Langhorst: "Fuga i D-fur." i Allt om Hobby nr 7/1987 (Olika varianter av Märklins trä-D).

Krister Brandt: "Tågamnälan." i Allt om Hobby nr 6/1988 (Märklins svenska sats med D och tre personvagnar).

Krister Brandt: "Märklin II: D-lok och svenska vagnar i trä." i Allt om Hobby nr 1/1989 (Recension av jubileumssats).

KB: "Byggtips. D-loket åt rätt håll." i Allt om Hobby nr 4/1993 (Hur få ett D-lok konverterat till likström att gå åt rätt håll).

Tryckta källor - modell, N

Freddy Stenbom: "Ett bra år för rallaren." i Allt om Hobby nr 2/1978 (Årets Nürnberg-nyheter, bl.a. Fleischmanns D).

Lars-Olof Karlsson: "Svenskt i N." i Allt om Hobby nr 8/1978 (Snabbtitt på Fleischmanns D-lok och personvagnar).

Ulf Essén & Sven Malmberg: "Svenskare modelljärnväg: Variationer på D-lok i N." i Allt om Hobby nr 6/1980 (Konverteringar av Fleischmanns D-lok, här Dg2).
Ulf Essén & Sven Malmberg: "Svenskare modelljärnväg: Fler D-loksvarianter i N-skalan." i Allt om Hobby nr 7/1980 (Konverteringar av Fleischmanns D-lok, till träkorg, Of, Bk och Dk).

Per-Åke Jansson: "MJ - digital: Inbyggnad av lokdekoder i N." i Allt om Hobby nr 8/1999 (I Du och Rc).

Bo Tobiasson: "Lysdiodbelysning i Fleischmanns Du2 i skala N." i Modelljärnvägsmagasinet nr 13/2013.

"Återkomsten hos Fleischmann." i Allt om Hobby nr 7/2014, s. 8 (Set med Du och tre personvagnar).

Jocke Sannagård: "Uppdaterat D i N-skala." i Allt om Hobby nr 4/2015 (Recension)

Redaktionen: "Snabbtitt: Fleischmanns Du i ny tappning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 21/2015 (Skala N).

"Motorsatser till N-lok." i Modelljärnvägsmagasinet nr 49/2022, s. 6 (Utbytesmotorer för äldre N-lok, bl.a. Rc och Du, från Habo Hobby).

Webkällor - förebild

Järnväg.net: D

Järnvägshistoriskt forum: Dg 105 på Linköping C 1960 (Bild m.m.).

Järnvägshistoriskt forum: Söker bild/bilder på Du2 uppifrån (Foton på D-lok uppifrån).

Järnvägshistoriskt forum: Tidiga D-Lok och typsnitt på nummer

Järnvägshistoriskt forum: Övergångsbryggor på trä-D (Om förekomsten av övergångsbryggor mm. på tidiga D-lok).

Ny Teknik: D-loket satte fart på Sverige

Svenska lok: D(I)

Svenska lok: D(II)

Webkällor - modell

Brimalm: Du/Du2 (Från Wayback Machine).

Brimalm: Modellhistorik

Hokey.nu: SJ litt D (stålkorg) (Byggbilder, H0).

Hokey.nu: SJ litt D (träkorg) (Byggbilder, H0).

Lokputsaren: Bygga Du-lok (D-loksbygge i nollan).

MMJK: Jeco D-lokschassie samt UGJ-kåpa (D-lok med träkorg på Jeco-underrede, H0).

MMJK: Hur man bygger ett D-lok med stålkorg (UGJ stålkorg samt chassi enligt Bergfors 1986-1987, H0).

Modelltåg.se: SJ - Statens Järnvägar litt Du (Jecos modell från 2010, H0).

Spur N Datenbank: Fleischmann -> Elektroloks -> Du 2 (Fleischmanns N-skalemodell).

Svensk N-skalehistoria