Privatvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Privatvagnar är godsvagnar som inte är banegna hos en tågoperatör. I Europa är alla privatvagnar registrerade hos en tågoperatör. Vagnarna är märkta med tågoperatörens initialer samt "P" i en kvadrat. Banegna vagnar ägs normalt av tågoperatören, men även inhyrda vagnar kan registreras som banegna.

Historik

Privatvagnar var framför allt specialvagnar av olika slag som inte tillhandahölls av järnvägsbolagen, bland de första var tankvagnar som började byggas redan under tidigt 1900-tal. Dessa ägdes ofta av företaget som hade transportbehovet. Med tiden har en ökande andel av privatvagnarna ägts av vagnsuthyrningsbolag i stället för transportkunderna. Avregleringarna av europeiska järnvägar fr.o.m. 1990-talet och framåt har inneburit en viss uppluckring av marknaden, vissa vagnuthyrare agerar idag som tågoperatörer snarare än privatvagnsägare. Privatvagnar finns dock alltjämt kvar, privatvagnar utförde ungefär halva godstransportarbetet i EU 2021.

Tryckta referenser - förebild

Johan Hellström: "Vagnförändringar vid Nordwaggon." i Tåg nr 9/2000

Johan Hellström: "Svenska privatvagnsföreningen 50 år.'" i Tåg nr 8/2002.

Tryckta referenser - modell

Jocke Sannagård: "Mullpåse från Hobbytrade." i Allt om Hobby nr 5/2012 (Recension av Nordwaggon litt Laaeilprs).

"Motortransport på spåren." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 12 (Notis om Motortransport Hccmrrs från Hobbytrade).

"LKAB:s moderna tankvagnar." i Allt om Hobby nr 5/2016, s. 6 (LKAB:s hyrvagnar från VTG som H0-modell från Piko, katalognummer 54768).

Joakim Sannagård: "SSAB-vagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Joakim Sannagård: "Blått, gult och skitigt." i Allt om Hobby nr 1/2022 (Väderbitna Nordwaggon-vagnar från Märklin, katalognummer 48065).

Webreferenser

Lokman.se: Nordwaggon

Svenska privatvagnsföreningen

UIP – International Union of Wagon Keepers (UIP, den europeiska federationen för privatvagnsägare).

VTG.com: Our fleet (VTG:s vagnkatalog).