Privatvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Privatvagnar är godsvagnar som inte är bolagsegna hos en tågoperatör.

Inledning

I Europa är alla privatvagnar registrerade hos en tågoperatör. Vagnarna är märkta med tågoperatörens initialer samt "P" i en kvadrat efter vagnsnumret. Bolagsegna vagnar ägs normalt av tågoperatören, men även inhyrda vagnar kan registreras som bolagsegna.

Historik

NBJ Q12 502052.jpg

NBJ Q12 502052 i Otterbäcken 1967. Källa Digitalt museum JvmKEAG00013

Privatvagnar var framför allt specialvagnar av olika slag som inte tillhandahölls av järnvägsbolagen, bland de första var tankvagnar som började byggas redan under tidigt 1900-tal. Dessa ägdes ofta av företaget som hade transportbehovet. Privatvagnar inregistrerade vid svenska järnvägsförvaltningar hade en egen nummerserie som började på 500 000 innan UIC-litterans införande. Med tiden har en ökande andel av privatvagnarna ägts av vagnsuthyrningsbolag i stället för transportkunderna. Avregleringarna av europeiska järnvägar fr.o.m. 1990-talet och framåt har inneburit en viss uppluckring av marknaden, vissa vagnuthyrare agerar idag som tågoperatörer snarare än privatvagnsägare. Privatvagnar finns dock alltjämt kvar, privatvagnar utförde ungefär halva godstransportarbetet i EU 2021.

Tryckta referenser - förebild

"Del IV. Bestämmelser för godstrafiken med utlandet." i Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf. Särtryck 223d) 1949 (Utländska privatvagnar, stycke 240-246).

SJ Huvudkontoret, Godstransportavdelningen: Förteckning över företag, som har privatvagnar registrerade i SJ vagnpark, samt över företag, som hyr privatvagnar av SJ (SJM 6/88). Författaren 1988.

Johan Hellström: "Vagnförändringar vid Nordwaggon." i Tåg nr 9/2000

Johan Hellström: "Svenska privatvagnsföreningen 50 år.'" i Tåg nr 8/2002.

Tryckta referenser - modell

Jocke Sannagård: "Mullpåse från Hobbytrade." i Allt om Hobby nr 5/2012 (Recension av Nordwaggon litt Laaeilprs).

"Motortransport på spåren." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 12 (Notis om Motortransport Hccmrrs från Hobbytrade).

"LKAB:s moderna tankvagnar." i Allt om Hobby nr 5/2016, s. 6 (LKAB:s hyrvagnar från VTG som H0-modell från Piko, katalognummer 54768).

Joakim Sannagård: "SSAB-vagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Joakim Sannagård: "Blått, gult och skitigt." i Allt om Hobby nr 1/2022 (Väderbitna Nordwaggon-vagnar från Märklin, katalognummer 48065).

Webreferenser

Lokman.se: Nordwaggon

Svenska privatvagnsföreningen

UIP – International Union of Wagon Keepers (UIP, den europeiska federationen för privatvagnsägare).

VTG.com: Fleet Overview (VTG:s vagnkatalog).