Privatvagnar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Privatvagnar är godsvagnar som inte är bolagsegna hos en tågoperatör.

Inledning

I Europa är alla privatvagnar registrerade hos en tågoperatör. Vagnarna är märkta med tågoperatörens initialer samt "P" i en kvadrat efter vagnsnumret. Bolagsegna vagnar ägs normalt av tågoperatören, men även inhyrda vagnar kan registreras som bolagsegna.

Historik

NBJ Q12 502052

NBJ Q12 502052 i Otterbäcken 1967. Källa Samlingsportalen Jvm.KEAG00013

Privatvagnar var framför allt specialvagnar av olika slag som inte tillhandahölls av järnvägsbolagen, bland de första var tankvagnar som började byggas redan under tidigt 1900-tal. Dessa ägdes ofta av företaget som hade transportbehovet. Privatvagnar inregistrerade vid svenska järnvägsförvaltningar hade en egen nummerserie som började på 500 000 innan UIC-litterans införande. Med tiden har en ökande andel av privatvagnarna ägts av vagnsuthyrningsbolag i stället för transportkunderna. Avregleringarna av europeiska järnvägar fr.o.m. 1990-talet och framåt har inneburit en viss uppluckring av marknaden, vissa vagnuthyrare agerar idag som tågoperatörer snarare än privatvagnsägare. Privatvagnar finns dock alltjämt kvar, privatvagnar utförde ungefär halva godstransportarbetet i EU 2021.

Tryckta referenser - förebild

"Del IV. Bestämmelser för godstrafiken med utlandet." i Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf. Särtryck 223d) 1949 (Utländska privatvagnar, stycke 240-246).

SJ Huvudkontoret, Godstransportavdelningen: Förteckning över företag, som har privatvagnar registrerade i SJ vagnpark, samt över företag, som hyr privatvagnar av SJ (SJM 6/88). Författaren 1988.

Johan Hellström: "Vagnförändringar vid Nordwaggon." i Tåg nr 9/2000

Johan Hellström: "Svenska privatvagnsföreningen 50 år.'" i Tåg nr 8/2002.

Tryckta referenser - modell

Jocke Sannagård: "Mullpåse från Hobbytrade." i Allt om Hobby nr 5/2012 (Recension av Nordwaggon litt Laaeilprs).

"Motortransport på spåren." i Allt om Hobby nr 7/2012, s. 12 (Notis om Motortransport Hccmrrs från Hobbytrade).

"LKAB:s moderna tankvagnar." i Allt om Hobby nr 5/2016, s. 6 (LKAB:s hyrvagnar från VTG som H0-modell från Piko, katalognummer 54768).

Joakim Sannagård: "SSAB-vagnar från Märklin." i Allt om Hobby nr 3/2019 (Recension).

Joakim Sannagård: "Blått, gult och skitigt." i Allt om Hobby nr 1/2022 (Väderbitna Nordwaggon-vagnar från Märklin, katalognummer 48065).

Webreferenser

Lokman.se: Nordwaggon

Svenska privatvagnsföreningen

UIP – International Union of Wagon Keepers (UIP, den europeiska federationen för privatvagnsägare).

VTG.com: Our fleet (VTG:s vagnkatalog).