Trepunktslagring

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Trepunktslagring bygger på att ett fordon endast stöder på spåret på tre punkter, likt en trebent pall som alltid står säkert på en plan yta. Tanken är att ge bättre följsamhet mellan spår och fordon. Ett fordon med två fasta axlar står i princip på fyra punkter, en för varje hjul. Det innebär att om spåret eller vagnen inte är helt plana så kommer något av hjulen att inte stå på spåret. Ett trepunktslagrat fordon står alltid med alla hjul på spåret.

Det finns flera sätt ordna trepunktslagring på olika typer av fordon. För tvåaxliga fordon är den enklaste lösningen att göra den ena axeln vickbar i tvärriktning på fordonet. I och med detta ligger alla hjulen mot spåret, även om spåret är en smula skevt. För boggievagnar kan man på motsvarande sett göra den ena boggien vickbar i fordonets tvärriktning, därmed får man samma resultat. Dessa lösningar har dock en viss nackdel, fordonet kan bli instabilt eftersom dragkraften från kopplet i kurvor tenderar att välta fordonet över den den vickande axeln.

Även fordon med mer komplicerade axelföljder kan ges trepunktslgaring, det görs med axlar i rörliga lager och en eller flera balansarmar mellan axlarna. Metoden har blivit känd som "flexichas" eller "flexichassimetoden".

Andra artiklar om vagnar

Vagnar
Vagnvikt

Referenser

Mike Sharman: Flexichas. A Way to Build Fully Compensated Locomotive Chassis. Oxford: The Oakwood Press 1982 (Sharmans pamflett om Flexichas-systemet för balanserade chassin).

Claes Mattisson: "Lat trepunktslagring." i Krister Brandt (red.): Modelltåg -90. Idébok för miniatyrrallare. Stockholm: Allt om Hobby 1989. (Snabbfixad trepunktslagring för tvåaxliga vagnar).

Lars Juhlin: "Chassibygge med flexichassimetoden." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Bygge av balanserade lokchassin).

Lars Juhlin: "Lokomotivchassin som fungerar." i Folke Westling (red.): Ekensholmsbanan. Bergslagen på spåren. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb 2000 (Hur man bygger med flexichassimetoden i praktiken).

Anders Latterman: "Trepunktslagring." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010 (Trepunktslagring för tvåxliga köpevagnar).

Thomas Gynther: Trepunktsupphängning för vagnar. Stockholm: Stockholms Modelljärnvägsklubb u.å.