Vagnvikt

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Modelljärnvägsvagnar kan vara både för lätta och för tunga. Vagnar som är för lätta spårar lätt ur. Vagnar som är för tunga blir svåra att dra. Dessutom är det viktigt att vagnarna i samma tåg inte har för stor skillnad i vikt, för stora skillnader kan också ge urspåringar. Det finns normförslag både från MOROP, NMRA och FREMO för vad som är en optimal vagnvikt.

MOROP (NEM 302) anger optimala vikter per vagnslängd för olika skalor. För H0 anges 0,4 g/mm. Detta är den lägsta nivån på normerade vikter, åtminstone för H0. Trots detta är det inte alldeles ovanligt att köpevagnar underskrider NEM 302.

NMRA har rekommendationer för vagnvikter i RP 20.1. För H0 gäller en en ounce per vagn + 1/2 ounce per tum (en ounce är 30 g och en tum 25,4 mm). Resultat av denna rekommendation blir mer än dubbelt så tunga vagnar som i NEM 302, för "normala" godsvagnar i H0.

FREMO har en beprövad praxis för vagnvikt i H0 i H0-RE-normen, avsnitt 7.9.1., som är lite mer komplicerad i beräkningarna än de andra två, men som i alla fall i praktiken hamnar mellan NEM och NMRA för H0.

Detta visar att det inte är så lätt att komma fram till en optimal vikt för vagnar. En allmän rekommendation (för H0) bör i alla fall vara att inte underskrida NEM 302.

Andra artiklar om vagnar

Vagnar
Trepunktslagring

Referenser

Jan Frelin: "Vad ska vagnen väga?" i Smalspårigt nr 99/2007 (Jämförelse av olika viktnormer).

MOROP: NEM 302 (NEM:s normer för vagnvikter)

NMRA: RP 20.1 (NMRA:s normer för vagnvikter)