Återkoppling

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Återkoppling, återrapportering, lägesindikering, feedback, kärt barn har många namn. (Feedback kommer ju från engelskan men används flitigt i svenska inom många områden. Den tyska benämningen är rückmeldung).
Återkoppling används främst vid datorstyrning, för att datorn ska kunna "se" var tågen är, och utifrån detta styra lok, växlar och signaler, men även för mera avancerade signal- och ställverksfunktioner.

Olika lösningar

Det finns många sätt att känna av var ett tåg befinner sig, och principen skiljer sig mellan olika lösningar. Flera varianter fanns redan innan datorns intåg, för att via t.ex. reläer styra signaler etc.

Elektromekaniskt

 • Kontaktskenor - Märklin kom tidigt med kontaktskenor som hade en liten plastvippa som påverkades av släpskon. Enkel att använda och ger indikation om vilket håll loket rör sig, tyvärr kan det hända att den missar ett lok.
 • Kontaktbleck/spik - placeras så att hjulet får kontakt vid passage. Billig men svårplacerad och ganska osäker.
 • Avbrott skena - när hjulen rullar över blir det kontakt över avbrottet
 • Isolerade räler - när en oisolerad axel rullar över blir det kontakt mellan rälerna. Främst en lösning för 3R .

Magnetiskt

 • REED - en magnetisk sensor placeras i banvallen. Kräver att allt som ska avkännas förses med magnet.

Elektriskt

 • Strömförbrukning - Mäter strömförbrukning inom ett block. Kan reagera på så svarga strömmar som 1mA, vilket räcker för att känna av dekodern i stillastående lok, eller vagnsaxlar försedda med lämpligt motstånd.

Optiskt

 • Ljusbarriär - En ljusstråle av synligt ljus eller IR bryts av passerande tåg.
 • Laser - en laserstråle bryts av passerande tåg.
 • Reflektion - En ljusstråle av synligt ljus eller IR reflekteras av passerande tåg.
 • Lissy - En IR-diod i loket sänder ut lokets address. Signalen fångas av ev IR-detektor i banvallen. Dyrt då alla lok måste utrustas med sändare, men ger identifiering av vilket lok som passerar samt möjlighet till viss automatik utan dator inkopplad.

Återkopplingsbuss

Oavsett metod behövs någon sorts kommunikation till andra enheter.

 • S88 - Ursprungligen Märklins återkopplingsbuss. Enkel och billig men kan ibland vara störningskänslig.
 • HSI-88 - LDTs variant på S88 bussen (High Speed Interface for s88)
 • RS - XpressNet's feedback
 • LocoNet - Återkopplingen sker som vilken annan trafik som helst i nätverket.
 • LCC - Ny generell standard från NMRA för sammankoppling av komponenter på en modelljärnväg, bland annat återkoppling.

Andra artiklar om digitalstyrning

Digitala system
DCC
DCC-signalen
LCC
LocoNet
Märklin Digital
Selectrix
Boostrar till modulbanor

Tryckta referenser

Rolf Glant: "Fotocellstyrd MJ enkel att bygga." i Allt om Hobby nr 2/1971.

Rutger Friberg: "Bygg själv för H0- och N-rallare: Universell blocksensor." i Allt om Hobby nr 5/1995.

Rutger Friberg: "För analoga och digitala MJ-banor: Professionell blockindikator." i Allt om Hobby nr 6/1995.

Rutger Friberg: "Intelligent blockdetektor från Zimo." i Allt om Hobby nr 1/1999, s. 33.

Rutger Friberg: "Rutger Friberg tar pulsen på Tåg-Nürnberg. Ljust och luftigt i MJ-hobbyns vårsalong. Helmo." i Allt om Hobby nr 2/2001 (Transponder för lok och vagnar, unika identiteter).

Niclas Westerlund: "Banstyrning från Möllehem." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016 (Recension).

Martin Peterson: "Arduino: Digital avståndsmätare på spåren." i Allt om Hobby nr 6/2020.

Webreferenser

N-bahn.net: How To – Belegtmeldeachsen bzw. Widerstandsachsen (Hur man installerar motstånd för elektrisk återkoppling på vagnsaxlar i skala N. Tyska).

Trainelectronics.com: Laser Train Detector (Tågindikering med laser).