DCC-signalen

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

DCC-signalen går från digitalcentralen till lok-, växel- och signaldekodrar. Signalen är en fyrkants växelström, dvs polariteten växlar mellan plus och minus.
I H0 är en vanlig spänning ca 15-16V, i N-skalan något lägre. Kraften för att driva t.ex. ett lok får man genom att likrikta signalen (görs i lokdekodern) och längden på pulserna ger styrinformationen.

Den elektriska signalen

DCC-signal för H0
DCCsignal.jpg

Varje data-bit har en positiv och en negativ puls. Vilken som kommer först spelar ingen roll (eftersom loken kan stå åt valfritt håll på spåret)

För en logisk etta i dataöverföringen ska varje puls ha en längd på 58 mikrosekunder, den totala längden för en etta blir då 116 mikrosekunder.
(En centralenhet ska skicka pulser med längden 55-61 mikrosekunder och en dekoder ska acceptera pulslängder mellan 52-64 som en etta)

För en logisk nolla i dataöverföringen ska varje puls ha en längd på minst 100 mikrosekunder. Normalt är plus och minus-puls lika långa men det förekommer att den ena sträcks ut (s.k. zero-bit-stretching) vilket används om man vill köra analoga lok på en DCC-bana.
(En centralenhet ska skicka pulser med längden 95-9900 mikrosekunder, med den totala längden för plus och minus puls högts 12000 mikrosekunder, och en dekoder ska acceptera pulslängder mellan 95-10000 som en nolla)

Data-informationen

Datainformationen skickas i datapaket. Varje datapaket ska innehålla:

  • Inledning (preamble) - en serie ettor som talar om att ett nytt datapaket börjar. Minst 14 ettor ska skickas från digitalcentralen och dekoderna ska uppfatta minst 10 av dessa.
  • Paket-start-bit - första nollan efter inldningen talar om att nu kommer address-data-byten
  • Address-data-byte - En byte (8tecken) som normalt innehåller addressinformation.
  • Data-byte-start-bit - En nolla som mellantecken
  • Data-byte - En byte (8 tecken) som innehåller data, instruktion eller kontrollsiffror
  • Data-byte-start-bit - En nolla som mellantecken
  • Data-byte - En byte (8 tecken) som innehåller kontrolsumman av de övriga data-bytarna, beräknat som en exklusive-or av övriga bytar.
  • Paket-slut-bit - En avslutande etta

Det kan förekomma fler data-byte-start-bit + data-byte i ett paket, var och en av bytarna är separerade med en 0-bit (data-byte startbit), den sista är kontrollsumma och avslutas med en 1:a (paketslut-bit). På tillbehörsdekodrar är delar av den andra data-byten en del av adressen, eftersom adresserna till dessa har 9 eller 11 bitar, och då får de inte plats i den första byten.

Datapaketets format

Lokdekoder: 1111111111111111 0 0aaaaaa 0 01dcssss 0 xxxxxxxx 1 Dekoderns 7-bitars adress är aaaaaa undantaget 0000000 som är en allmän adress. Adress 1 (0000001) till 126 (1111110) kan användas. d anger riktning (1=framåt, 0= bakåt), c anger om huvudljus ska vara på (1) eller av (0), och ssss är körsteg 0-15 (0000 - 1111). xxxxxxxx är kontrolsumman av 0aaaaaa och 01dcssss.
Exempel: Lok med adress 8 ska köra framåt på körsteg 4: 11111111111111 0 00001000 0 01100100 0 01101100 1. Kontrollsumman (bitvis paritet) på 00001000 exclusive or 01100100 är 01101100. Den står som sista byte.
Tillbehörsdekoder: Dessa har längre adresser, 11 bitar, där varje utgång har en adress. Adressberäkningen är mer komplex än för lokdekodrar. Ett tillbehörsdekoderpaket är uppbyggt på samma sätt som ett 7-bitars lokpaket, men adressen är längre och körsteg, riktning m.m. är inte relevant.
Tillbehörsdekoder 9-bitarsadress: 11111111111111 0 10aaaaaa 0 1AAApuuu 0 xxxxxxxx 1. Adressen här är AAA med omvända tecken (1 blir 0 och vice versa) följt av (aaaaaa-1) följt av två nollor. Därefter plussas de två sista uu på.uu är utgångens nummer, typiskt 0-3 då man kan styra 4 växlar, det tredje u:et är höger eller vänster spole. p styr strömmen till spolen (1=på, 0=av).
Exempel: 111111111111111 0 10000100 0 11111010 0 01111110 1. Adress 1 i paketet är dekodrar med 1-4, 2 i paketet är dekodrar med adress 5-8, 3 är för dekodrar med adress 9-12 etc.

Andra artiklar om digitalstyrning

Digitala system
DCC
LCC
LocoNet
Märklin Digital
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor

Webreferenser

NMRA.org: S-9.1 Electrical standard

NMRA.org: S-9.2 Communications standard.

NMRA.org: S-9.2.1 Extended packet format