LocoNet

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

LocoNet är Digitrax protokoll för att kommunicera mellan DCC-systemets centralenhet och periferienheterna, såsom körkontroller, boostrar mm. LocoNet används också av Uhlenbrock och tidigare Fleischmann, samt en del mindre tillverkare. För att se hur ett digitalt system är uppbyggt, se digitala system.

Allmänt

LocoNet kallas ofta lite slarvigt för "systembuss", men är egentligen ett "peer-to-peer"-nätverk där centralenheter, körkontroller, återkopplingsmoduler, dekodrar, boostrar, datorinterface etc kan kommunicera direkt med varandra, utan att någon huvudenhet behöver fråga alla andra enheter om det hänt något nytt ("polla").

LocoNet påminner mycket om ett vanligt datanätverk, det finns inbyggd felkorrektion, det är lätt att lägga till nya avgreningar och förlängningar, total längd kan uppgå till mer än 600 meter.

LocoNet är också standardiserad som systembuss hos Fremo.

Kablage

Normalt utgörs kablaget av 6-trådiga flatkablar som påminner mycket om telefontrådar. Likaså kontakterna påminner om telefonernas små plastkontakter men här används 6-poliga kontakter, s.k. RJ12. Med hjälp av en presstång kan man lätt skapa sina egna LocoNet-kablar, viktigt att tänka på är bara att vända kontakterna rätt (och inte köpa för billig presstång). Om man håller båda kontakterna likadant bredvid varandra så ska varje pol i ena kontakten gå till samma ställe i andra kontakten.

De 6 trådarna är:

  1. "Railsync"
  2. "Ground" - jord
  3. "LocoNet" - LocoNet-signalen
  4. "LocoNet" - LocoNet-signalen
  5. "Ground" - jord
  6. "Railsync"


Med början från mitten:
LocoNet-signalen använder ledare 3 och 4, dessa kan utan vidare kopplas samman, att två används är för att få större ledningsarea och symmetri
Jord behöver väl ingen närmare beskrivning, det är systemets gemensamma spänningsreferens. Även här används 2 trådar (2 och 5) för större ledningsarea och symmetri samt att det ger en viss skärmning runt signal-trådarna.
RailSync - DCC-signalen som ska ut till spåren. Även här används två trådar men i detta fall har de motsatt polaritet, dvs när 1 är positiv är 6 negativ och vice versa. En hopkoppling ger ofelbart kortslutning. RailSync används till boostrar, de förstärker signalen och skickar ut den till spåret. RailSync kan även användas som strömmatning till körkontroller etc.
Dessa får dock inte dra hur mycket som helst, max 300-500mA brukar vara vanliga värden.

Addresser

LocoNet har 2048 addresser, dessa kan ha två lägen och används t.ex. för signaler (grön/röd) eller växlar (rak/sidospår)
Dessutom finns 2048 status-addresser, även dessa med två lägen, som lämpligen används för återrapportering (fritt/upptaget spår).

Andra artiklar om digitalstyrning

Digitala system
DCC
DCC-signalen
LCC
Märklin-Motorola
Selectrix
Återkoppling
Boostrar till modulbanor

Tryckta referenser

Niclas Westerlund: "LocoNet - en introduktion." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010.

Niclas Westerlund: "LocoNet-kommunikation." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011.

"SigStyr med LocoNet." i Modelljärnvägsmagasinet nr 14/2013, s. 7 (Notis).

Niclas Westerlund: "Banstyrning från Möllehem." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016 (Recension).

"Sigstyr för moduler." i Modelljärnvägsmagasinet nr 25/2016, s. 7 (Skarvkort för LocoNet vid sektionskarvar).

Per-Åke Jansson: "Digitalstyrd vändskiva - Loconet och stegmotor." i Modelljärnvägsmagasinet nr 32/2018 (Automatisering av vändskiva från Peco i N).

Lars Ljungberg: "Digitrax DT602DE trådlöst körhandtag." i Modelljärnvägsmagasinet nr 43/2020 (Recension av körhandtag för LocoNet).

Lars Ljungberg: "Synare: Digitrax UT6." i Modelljärnvägsmagasinet nr 45/2021 (Körhandtag för LocoNet).

Webreferenser

DCCWiki: LocoNet

Digitrax: LocoNet: The Digitrax Difference (Digitrax hemsida för LocoNet).

Digitrax: LocoNet, the Digitrax Difference (Praktiska tips för LocoNet-användning).

Digitrax: LocoNet(r) Personal Use Edition 1.0 SPECIFICATION (Teknisk beskrivning).

Möllehem Gårdsproduktion: Dekodrar för banstyrning (Komponenter för banstyrning med LocoNet).