Banunderbyggnad

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Bygger man en modelljärnväg behöver spåret fästas i något. Detta motsvarar i princip förebildens banunderbyggnad. Detta material bör uppfylla följande krav:

  • Fästa spåret säkert, så att det inte flyttar sig oberoende av temperatur och fukt. En portabel anläggning måste dessutom tåla att flyttas.
  • Efterlikna förebildens profil på bankroppen. Se vidare spåret som modell.
  • Helst dämpa vibrationer, så att mekaniska ljud från tågen inte förstärks av anläggningen.

Det finns många sätt att bygga banunderlag i MJ-branschen idag. En tabell över för- nackdelar presenteras nedan: (fyll gärna på med egna erfarenheter)

Typ av underbyggnad
Fördelar
Nackdelar
Endast plywood (figursågad för att följa banan).
Stabilt underlag, där spåret kan säkras enkelt med antingen lim eller skruv
Rätt mycket plywwod förbrukas vid figursågning
Ingen ljuddämpning
Hårt underlag med korkbanvall
Viss ljuddämpning
Lätt att forma korken
Korken besvärlig att fästa spåret i med lim och spik
Hårt underlag med banvall av KAPA-skivor.
Viss ljuddämpning
Lätt att forma KAPA-skivor
Lätt att limma i.
KAPA-skivor kan slå sig
Homasote
 ??
 ??
Hårt underlag med skumgummimatta
Viss ljuddämpning

Se också artikeln om olika varianter av ramverk.

Andra wiki-artiklar om spår mm.

Spår

Tillbaka till nybörjarguiden