Körkontroll

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från Köraggregat)
Hoppa till: navigering, sök

Körkontroll eller köraggregat, utrustning för att köra tåg på en modelljärnväg, avser vanligen manuell kontroll (alltså inte datorstyrd kontroll). En trafo för analog drift har ofta en inbyggd körkontroll, separata körkontroller för analog drift finns också. Körkontroller för digital drift sitter ibland direkt på centralenheten, men lösa körhandtag används oftast. En körkontroll reglerar oftast tåghastighet med ett vred, även om knappar, dragreglage och skärmar också förekommer.

Referenser

Rolf Glant: "Skalenlig MJ-hastighet med pulsstyrning." i Allt om Hobby nr 9/1970 (Byggsats till pulsviddsmodulerat köraggregat för likströmsmotorer från Transmissions-teknik).

Jan Gunnarsson: "Köraggregat med simulerat tröghetsmoment." i Allt om Hobby nr 8/1972 (Byggbeskrivning av aggregat för likströmsmotorer).

Göran Eriksson: "Nytt svenskt köraggregat." i Allt om Hobby nr 5/1981 (Köraggregat från LL Hobby för både AC och DC).

Björn Dahlström: "Körkontroller." i Smalspårigt nr 12/1981 (Test av analoga körkontroller som fanns på marknaden vid tillfället).

Rutger Friberg: "Byggtips. Tvåtågs köraggregat med smygstart." i Allt om Hobby nr 3/1986 (Datorstöttade köraggregat).

Hans Svensson: "Analoga elsystem." Christer Engström, Rutger Friberg & Lars Olov Karlsson (red.): Allt om modelltåg 6. Sjätte modelljärnvägsboken. Stockholm: Allt om hobby 2006 (System för mindre banor med högst två dragfordon i drift samtidigt).