Modulträffar

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

På modulträffar samlas modelljärnvägsbyggare för att sätta ihop och trafikera större anläggningar bestående av de moduler som byggts av deltagarna. Modulerna är byggda efter någon modulstandard.

Vid modulträffar finns oftast två alternativa former av trafik, dels fri körning där medlemmarna får chansen att se sina tåg sträcka ut över en större bana, dels trafikkörning efter tidtabell och med någon form av organiserad godstrafik med vagnslasttrafik.

Nedan några bilder ifrån en modulträff på Tekniska Muséet i Stockholm den 5 april år 2008. Träffen arrangerades av föreningen Mälarmodulmöte (MMM).

malarmodulmoteliten.JPG

MMM är en förening vars medlemmar främst konverserar via internet för att planera sina körträffar och som sedan kommer samman rent fysiskt i olika för evenemanget lämpliga lokaler.

mmm080405-001.JPG

I förgrunden på nedanstående bild ser vi hur man skarvar moduler enligt MMM-standarden.

mmm080405-002.JPG

mmm080405-003.JPG

mmm080405-004.JPG

mmm080405-006.JPG

mmm080405-005.JPG

Referenser

Mats Björkelid: "MJ-folket möttes i Gävle: Moduler årets tema." i Allt om Hobby nr 3/1988 (Första kopplingen av Västeråsmoduler).

Robin Högberg: "MälarModulMöte på Tekniska Muséet." i Allt om Hobby nr 3/2010 (Rapport).

Jocke Sannagård: "Modultåg i Gävle." i Allt om Hobby nr 8/2011.

Jocke Sannagård: "Modultåg på Tekniska." i Allt om Hobby nr 4/2012 (Reportage).

Tomas Lannestedt: "Moduldrömmar i Habo." i Allt om Hobby nr 3/2013 (Reportage från Dreamtrack).

Jocke Sannagård: "Storskaligt trafikspel på moduljärnvägen." i Allt om Hobby nr 6/2014 (Reportage från Dreamtrack).

Jocke Sannagård: "Amerikanska moduler på svenska." i Allt om Hobby nr 6/2014 (Reportage om USMS).

Torbjörn Holmberg: "Modulmöte i Osby." i Smalspårigt nr 136/2016 (Ett första tillfälle att sätta samman moduler i 0n3s).

Jocke Sannagård: "Sommarmoduler på tekniska museet." i Allt om Hobby nr 1/2017 (Reportage från SSM-förevisning).

Joakim Sannagård: "N-skala i SkåNe." i Allt om Hobby nr 3/2017 (Reportage från modulträff i Skåne).

Joakim Sannagård: "Modelljärnväg på Skansen." i Allt om Hobby nr 5/2019 (SSM modulträff på Skansen).

Torbjörn Onegård: "MMM 15 år - jubileumskörning i Gimo." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Reportage).

Niclas Westerlund: "Svenska sommarmoduler på Skansen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 40/2020 (Reportage).

Torbjörn Onegård: "Modulträff i Fyrispark." i Modelljärnvägsmagasinet nr 48/2022 (Reportage).