Introduktion till MJ-trafik

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

När en modelljärnväg är färdig, vad ska man då göra med den? Det går att misstänka att många modellbyggare aldrig ställs inför det problemet, eftersom de inte någonsin hinner dit. Andra ser byggandet som huvudsaken, och fortsätter att bygga om delar av anläggningen, eller river den helt sonika om de skulle råka bli färdiga.

För de som vill få ut något mer av anläggningen, kan det vara meningsfullt att försöka hitta något sätt att skapa en strukturerad trafik. Planlöst körande av de olika fordon som banan har förlorar snart sin charm, det som gör trafiken intressant är att skapa någon form av lagom utmanande spel som är tillräckligt enkelt för att inte tappa bort nöjet att köra tåg och tillräckligt komplext för att vidmakthålla intresset. Det är klart att förebildens trafikmetoder är en bra ledstång för utvecklingen av modelljärnvägens trafik, men det viktiga är nöjet, inte nödvändigtvis korrektheten.

Tidtabellstrafik

Tågtrafiken på en riktig järnväg styrs i de allra flesta fall av en tidtabell, som visar när olika typer av tåg skall gå längs banan. Utgångspunkten för trafikplanerarna är vanligtvis en grafisk tidtabell, som sedan omsätts i en tjänstetidtabell. Grunden för en intressant trafik på MJ-banan är oftast just en tidtabell. Att utveckla en egen tidtabell kan ses som ett nöje i sig, då man dels efterforskar förebildens trafik, och dels utvecklar intressant och varierad trafik för den egna banan. Mer omväxling är oftast nyckeln till mer nöje. Flera typer av tåg (persontåg, godståg, blandade tåg, snälltåg osv.) och flera olika typer av händelser (möten, förbigångar, tåg som inte stannar vid alla stationer o.s.v.) ökar intresset. En riktig tidtabell täcker oftast ett trafikdygn, och det är en bra utgångspunkt för MJ-tidtabellen också. Ett bra verktyg vid MJ-trafik är också en tågordning, dvs en lista på alla tåg i tidsordning som trafikerar en viss station.

En modelljärnväg är i princip aldrig skalenligt lång. Små stationer kan kanske byggas skalenliga, men linjen mellan dem är i bästa fall några tiotals meter på en stor anläggning, och förhoppningsvis längre än en tåglängd på den trångbodda hemmabanan. Det gör att det går mycket fortare för ett modelltåg att passera en modelljärnväg om man kör i skalenlig hastighet än det skulle gjort i "verkligheten". Därmed blir det konstigt att använda en vanlig klocka på modellbanan. Den enklaste lösningen är att strunta i vad klockan är, utan istället se tidtabellen som en sekvens av tåg som skall köras i tur och ordning. Därmed slipper man ett stressmoment, eftersom tågen på din modelljärnväg ALLTID kommer i tid per definition (något för SJ att drömma om). Samtidigt missar man också möjligheten att prova de olika rutiner som finns för att hantera förseningar. Det andra alternativet är att ha en klocka som går fortare än i verkligheten, för att på så sätt kompensera för de korta avstånden mellan stationerna. Trafiken blir klart mera utmanande. En sådan klocka brukar 6-12 gånger fortare. En nackdel att växlingen på stationerna kan bli väldigt tidspressad, eftersom den inte går mycket fortare än i verkligheten, och då kan det vara svårt att hänga med de snabba tågrörelserna på linjen.

Vagnslasttrafik

För att ihopväxlingen av godståg ska bli något mera än en parad av visuellt intressanta godsvagnar, kan även vagnslasttrafik simuleras på modelljärnvägen. Det finns flera etablerade metoder för detta, t.ex. datorgenererade växlingslistor som delas ut innan trafiken startar elller s.k. fraktkort, som utgår från de tänkta transportbehov som banan skall hantera. För att skapa underlag för vagnslasttrafiken kan det vara intressant att fundera på vilka industrier som finns i banans trafikområde.

Trafikidé och planering

Det är bra att ha en trafikidé för modelljärnvägen innan den skall byggas. Trafikidén beskriver vilken typ av trafik som förekommer på banan, och hur den ska utföras, och av vem/vilka. Trafikidén kan påverka utforningen av bangårdar, vilka industrier som läggs längs banan, hur modelljärnvägen kontolleras, och i vilken utsträckning förebildens säkerhetstjänst skall simuleras. Därmed är det bra att loopa igenom trafikidén innan man sätter sågen i virket.

Andra wiki-artiklar om trafik mm.

Industrier i modell
Metoder för kontroll av modelljärnvägar
Säkerhetstjänst för MJ
Tjänstetidtabell
Tågordning
Grafisk tidtabell
Vagnslasttrafik
Överföringstrafik
Intermodal trafik
Trafikkoncept epok IIIa
Trafikkoncept epok IIIb
Trafikkoncept epok IVa
Trafikkoncept epok IVb

Tillbaka till nybörjarguiden

Referenser

Jan Frelin: "Trafik på Trefoten." i Smalspårigt nr 93/2005 (Tidtabellstrafik utan klocka, och vagnslasttrafik).

Redaktionen: "Trafik på modelljärnvägen. Tips för roligare körning." i Modelljärnvägsmagasinet nr 3/2010. (Tidtabell och vagnslasttrafik).

Lance Mindheim: How To Operate A Modern Era Switching Layout. CreateSpace.com 2011. (Om trafik på industrispår i USA).

Per Ljungberg: "Att köra lokalgodståg på en modelljärnväg." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011.

Lars Ljungberg: "Modernt trafikspel anpassat för svensk trafik." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011.

Stefan Nilsson: "Trafikdag 82 på NLJ." i Modelljärnvägsmagasinet nr 38/2019 (Trafik på en svensk hembana i H0).