Vagnslasttrafik

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
För att göra modelljärnvägstrafiken intressantare kan man simulera godstrafik. Poängen är att skapa ett syfte med godsvagnsförflyttningar på banan, att simulera att godsvagnar är på väg någonstans från någon annanstans med någon viss last. Vagnslasttrafik var förr en stor del av godstrafiken på järnvägar, idag vill de flesta operatörer helst köra systemtåg. Vagnlasttrafik kan öka realismen i trafiken, men det viktigaste syftet är egentligen att göra trafiken mera intressant. Vagnslasttrafik kan förstås kombineras med systemtåg av olika slag.

Vagnslasttrafik innebär att godståg gör uppehåll för trafikutbyte på stationer och lastplatser längs sin färdväg, så att tomma och lastade vagnar kan hämtas och lämnas där det behövs.

Vagnlasttrafik med vagnskort och fraktkort

Det finns flera metoder för att få till vagnslasttrafik i modell, här beskrivs den metod som brukar användas vi modulträffar i Sverige.

Alla godsvagnar har ett vagnskort, som beskriver vagnens viktigaste egenskaper. Alla frakter har ett fraktkort, som beskriver vilken slags gods som ska fraktas, vilken slags vagn som behövs, vilken avsändare frakten har och vilken destination den ska till. Till öppna vagnar bör det också finnas modellaster att lasta. På vagnskortet finns en ficka där fraktkortet sätts när vagnen är lastad.

Tillgängliga godsvagnar sprids ut längs med banan och ställs upp, tillsammans med sina vagnskort. Om man vill kan vissa av vagnarna redan vara lastade och förses med laster och lastkort. Inför varje trafikdag dras ett antal lastkort för varje driftplats med de laster som ska avgå därifrån.

När en frakt ska avsändas från en driftplats, kollar man först om det finns någon tomvagn av rätt sort på platsen. Gör det inte det, får en tomvagn beställas. När det finns en tomvagn av rätt sort, ska denna lastas. Oftast tänker man sig att vagnen lastas på natten, mellan två trafikdagar. När vagnen väl är lastad, och fraktkortet istoppat i fraktkortsfickan på vagnskortet, skickas den med nästa godståg åt rätt riktning. Vagnskorten med fraktkort medföljer tåget, och används sedan av tågpersonalen när de rangerar tåget längs med vägen. På en större bana kan det krävas flera tåg för att få vagnen till rätt destination. När vagnen kommit fram, ska den lossas. Precis som lastning används oftast "natten" mellan två trafikdagar för lossning. När detta är gjort är frakten avvecklad och vagnen tillgänglig för andra uppgifter. Det är god sed att lämna tillbaka lastkort och laster till avsändarstationen när de är avvecklade.

För att få en bra och varierad grund för vilka frakter som sänds och från en viss driftplats förses den med (tänkta) fraktkunder. Ofta handlar det om större eller mindre industrier och de insatsvaror som de förbrukar samt de produkter de levererar. En del industrier har egna spåranslutningar, men på många håll lastades och lossades vagnslaster vid frilastspår, dit industrierna fraktade varor med lastbil. När lämpliga industrier identifierats för driftplatsen, planeras hur många vagnslaster som levereras och tas emot per vecka, och vilka vagnstyper som används.

Andra wiki-artiklar om trafik mm.

Introduktion till MJ-trafik
Säkerhetstjänst för MJ
SJ godsvagnar innehåller data för att fylla i vagnskort.
Industrier i modell
Överföringstrafik
Intermodal trafik
Trafikkoncept epok IIIa
Trafikkoncept epok IIIb
Trafikkoncept epok IVa
Trafikkoncept epok IVb

Tillbaka till nybörjarguiden

Referenser

Lennart Elg: "Ett tåg kommer lastat. Godstrafik på Yosemite Short Line." i Smalspårigt nr 25/1984 (Vagnslasttrafik med vagnskort och lastkort).

Christer Andersson: "Vilka laster har du? Öka realismen med enkla medel." i Modelljärnvägsmagasinet nr 4/2010. (Laster för öppna godsvagnar).

Urban Johansson: "Godsvagnar, vagnskort och trafikspel." i Modelljärnvägsmagasinet nr 7/2011. (Modifiering av godsvagn för modultrafik, vagnskort).

Urban Johansson: "Fraktsedlar á la FREMO H0-RE." i Modelljärnvägsmagasinet nr 8/2011.

Lars Ljungberg & Paul Metzmaier: "Timmerlaster till modelljärnvägen." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016.

Arne Lindgren: "Från planta via träd till massaved." i Modelljärnvägsmagasinet nr 24/2016.

Järnvägshistoriskt forum: Avskilda vagnar 1961