Tillverkare

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Förteckning över wiki-sidor med tillverkare av MJ-materiel

Accurail - Amerikansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
ACME - Italiensk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Ade - Nedlagd tysk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
AH Mässingschassi - Nedlagd svensk tillverkare av underreden i H0.
Arnold - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i skala N (och TT).
Auhagen - Tysk tillverkare av byggnader i H0, TT och N.
B Models - Belgisk tillverkare av modeller i H0, några med svensk förebild.
Bachmann - Uppköpt amerikansk/kinesisk tillverkare av modeller i G, 0, 0n30, 00, H0 och N.
Bemo - Tysk tillverkare av smalspårsmodeller i H0m, H0e, 0m samt enstaka modeller i H0 och N.
Berliner-TT-Bahnen - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT.
Brawa - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i IIm, 0, H0, TT, N och Z.
Brekina - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skala H0.
Brimalm - Nedlagd svensk småserietillverkare av lok i H0 och H0n3.
CM Laser - Italiensk legotillverkare av modeller.
Danske Loksounds - Dansk tillverkare av ljud till ESU-dekodrar.
Dekaler o etsat - Svensk småserietillverkare av fordon i H0, H0n3 och enstaka i 0e, samt dekaler.
Dekas - Dansk tillverkare av färdigmodeller i H0.
DJH - Brittisk tillverkare av lokbyggsatser i mässing/vitmetall i 00, H0, H0m och 0.
Electrotren - Nedlagd/uppköpt spansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i främst H0.
Entec - Svensk tillverkare av tillbehör, främst till kontaktledning i H0 och N.
ESU - Tysk tillverkare av dekodrar och tekniskt avancerade modeller i H0.
Faller - Tysk tillverkare av husbyggsatser i H0, TT, N och Z. Har även fungerande bilar i H0.
Fleischmann - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i N. Tidigare även i 0 och H0.
Frykmodell - Svensk småserietillverkare av fordon och landskapsdetaljer i skala N, och en del i H0.
GOSVV - Nedlagd svensk småserietillverkare av fordon i H0n3 och 019,8.
Heljan - Dansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0, 00, och N.
Herpa - Tysk tillverkare av fordons- och flygplansmodeller i skalorna 1:50, 1:87, 1:160, 1:200, 1:400, 1:500 och 1:1000.
HNJ Verkstad - Nedlagd svensk småserietillverkare i skala H0, H0n3, H0m och 0m.
HNoll - Svensk småserietillverkare av modeller i skala H0.
Hobby-Teknik - Nedlagd svensk småserietillverkare av modeller med svensk och kontinentaleuropeisk förebild i skala H0, H0n3, N och 0.
Hobbytrade - Nedlagd dansk producent av modeller, även svensk förebild, i skala H0.
Hornby - Brittisk tillverkare av modeller i skala 00, H0, TT och N, samt tidigare i skala 0.
Ibertren - Spansk tillverkare av modeller i H0 och N.
Jeco - Svensk tillverkare av modeller i skala H0.
Kibri - Uppköpt/nedlagd tysk tillverkare av byggnader, vägfordon och tillbehör som plastbyggsatser i H0, N och Z.
Lenz - Uppköpt tysk tillverkare av digitala system och modeller i skala 0.
Liliput - Nedlagd/uppköpt österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och H0e.
Lima - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0, 00 och tidigare 0 och N.
McK - Dansk småserietillverkare av modeller efter dansk förebild i H0.
Modell-Mekanik - Svensk småserietillverkare i Växjö av modeller i skala H0, 0 och 1.
Modellproduktion - Svensk småserietillverkare i Gävle av modeller i skala N och H0.
Märklin - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 1, samt Z.
Möllehems Gårdsproduktion - Svensk småserietillverkare av funktionsdekodrar för anläggningsdrift och modeller i skala N
NMJ - Norsk tillverkare med brett norskt och svenskt sortiment i H0, samt en del i skala 0.
Nmodell - Svensk småserietillverkare av fordon i skala N.
ONE:87 - Svensk småserietillverkare av exklusiva modeller i H0.
Peco - Brittisk tillverkare av framför allt spår i många skalor (Z, N, H0, 00, 0, 1, H0e, H0m, 016,5, SM-32 och G).
Perl - Nedlagd svensk småserietillverkare av lok, motorvagnar och vagnar samt av byggdetaljer för sådana, i H0.
Piko - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i G, H0, TT och N.
Pocher - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0.
Pola - Nedlagd tysk tillverkare av modelljärnvägstillbehör i H0, N, TT och G samt rullande materiel i skala 0.
Preiser - Tysk tillverkare av figurer i 1:22,5, 1:24, 1:25, 1:32, 1:35, 1:43, 1:48, 1:50, 1:72, 1:87, 1:100, 1:120, 1:144, 1:160, 1:200, 1:220, 1:350, 1:400 och 1:500.
Rimbo Grande - Svensk småserietillverkare av byggsatser i H0 och H0n3.
Rivarossi - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0 och N.
RK Modell - Nedlagd svensk småserietillverkare av fordon i H0.
Roco - Österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0e, TT, N samt tidigare i 0 och 0m.
Roskopf - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av fordons-, flyg- och militärmodeller i skalorna 1:87 och 1:100.
RS-Modell - Svensk småserietillverkare av ellok i H0 och H0n3.
Röwa - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
Skultorps Vagn & LokVerkstad - Svensk småserietillverkare av lok och vagnar samt av byggdetaljer i H0, H0n3 och Nollan.
SMJ - Svensk MJ-klubb som också gör en del svenska modeller i H0
SWB - Svensk MJ-förening som även gör (har gjort?) svenska modeller i H0.
Tillig Modellbahnen - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0m, H0e och TT.
Trix - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N .
UGJ - Nedlagd svensk småserietillverkare av H0-modeller i plast.
Vagnverkstaden - Nedlagd svensk småserietillverkare i skala H0, H0n3, H0m och H0e.
Vollmer - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av byggnader och landskapsdetaljer i skala G, H0, N, samt Z.
Västerås Vagnagentur - Svensk småserietillverkare av byggsatser av rullande materiel i H0 och 0.
Walthers - Stor amerikansk tillverkare i H0 och N, som dessutom är verksam som grossist och detaljist.
Weinert - Tysk småserietillverkare i 1, 0, H0, TT, N och Z samt 0m,, 0e, H0m och H0e.
Wiking - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skalorna 1:40, 1:87 och 1:160.
Zeuke & Wegwerth - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT och H0m, samt tidigare i 0 och H0.