Tillverkare

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Förteckning över wiki-sidor med tillverkare av MJ-materiel

Accurail - Amerikansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
ACME - Italiensk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Ade - Tysk småserietillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0.
Arnold - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i skala N (och TT).
Auhagen - Tysk tillverkare av byggnader i H0 och N.
B Models - Belgisk tillverkare av modeller i H0, några med svensk förebild.
Bachmann - Uppköpt amerikansk/kinesisk tillverkare av modeller i G, 0, 0n30, 00, H0 och N.
Bemo - Tysk tillverkare av smalspårsmodeller i H0m, H0e, 0m samt enstaka modeller i H0 och N.
Berliner-TT-Bahnen - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT.
Brawa - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i IIm, 0, H0, TT, N och Z.
Brekina - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skala H0.
Brimalm - Svensk småserietillverkare av lok i H0.
CM Laser - Italiensk legotillverkare av modeller.
Danske Loksounds - Dansk tillverkare av ljud till ESU-dekodrar.
DJH - Brittisk tillverkare av lokbyggsatser i mässing/vitmetall i 00, H0, H0m och 0.
Electrotren - Nedlagd/uppköpt spansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i främst H0.
Entec - Svensk tillverkare av tillbehör, främst till kontaktledning i H0 och N.
ESU - Tysk tillverkare av dekodrar och tekniskt avancerade modeller i H0.
Faller - Tysk tillverkare av modellandskapsmaterial i H0, TT, N och Z. Har även fungerande bilar i H0.
Fleischmann - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
Frykmodell - Svensk småserietillverkare av fordon och landskapsdetaljer i skala N, och en del i H0.
Heljan - Dansk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0, 00, och N.
Herpa - Tysk tillverkare av fordons- och flygplansmodeller i skalorna 1:50, 1:87, 1:160, 1:200, 1:400, 1:500 och 1:1000.
HNJ Verkstad - Svensk småserietillverkare i skala H0, numera avvecklad.
HNoll - Svensk småserietillverkare av modeller i skala H0.
Hobby-Teknik - Nedlagd svensk småserietillverare av modeller med svensk och kontinentaleuropeisk förebild i skala H0, H0n3, N och 0.
Hobbytrade - Dansk producent av modeller, även svensk förebild, i skala H0.
Hornby - Brittisk tillverkare av modeller i skala 00, H0, TT och N, samt tidigare i skala 0.
Jeco - Svensk tillverkare av modeller i skala H0.
Liliput - Nedlagd/uppköpt österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och H0e.
Lima - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0, 00 och tidigare 0 och N.
McK - Dansk småserietillverkare av modeller efter dansk förebild i H0.
Modellproduktion - Svensk småserietillverkare i Gävle av modeller i skala N och H0.
Märklin - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 1, samt Z.
Möllehems Gårdsproduktion - Svensk småserietillverkare av funktionsdekodrar för anläggningsdrift och modeller i skala N
NMJ - Norsk tillverkare med brett norskt och svenskt sortiment i H0, samt en del i skala 0.
Nmodell - Svensk småserietillverkare av fordon i skala N.
ONE:87 - Svensk småserietillverkare av exklusiva modeller i H0.
Peco - Brittisk tillverkare av framför allt spår i många skalor (Z, N, H0, 00, 0, 1, H0e, H0m, 016,5 och G).
Perl - Svensk småserietillverkare av lok, motorvagnar och vagnar samt av byggdetaljer för sådana, i H0.
Piko - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i G, H0, TT och N.
Pocher - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modeller i H0.
Preiser - Tysk tillverkare av figurer i 1/22,5, 1/24, 1/25, 1/32, 1/35, 1/43, 1/48, 1/50, 1/72, 1/87, 1/100, 1/120, 1/144, 1/160, 1/200, 1/220, 1/350, 1/400 och 1/500.
Rimbo Grande - Svensk småserietillverkare av byggsatser i H0 och H0n3.
Rivarossi - Nedlagd/uppköpt italiensk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, 0 och N.
Roco - Österrikisk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0e, TT, N samt tidigare i 0 och 0m.
Roskopf - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av fordons-, flyg- och militärmodeller i skalorna 1:87 och 1:100.
Röwa - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N.
Skultorps Vagn & LokVerkstad - Svensk småserietillverkare av lok och vagnar samt av byggdetaljer i H0, H0n3 och Nollan.
SMJ - Svensk MJ-klubb som också gör en del svenska modeller i H0
SWB - Svensk MJ-förening som även gör (har gjort?) svenska modeller i H0.
Tillig Modellbahnen - Tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0, H0m, H0e och TT.
Trix - Nedlagd/uppköpt tysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i H0 och N .
UGJ - Svensk småserietillverkare av H0-modeller i plast, numera avvecklad.
Wiking - Tysk tillverkare av fordonsmodeller i skalorna 1:40, 1:87 och 1:160.
Vollmer - Tysk tillverkare av modelllandskaps produkter i skala G, H0, N, samt Z.
Zeuke & Wegwerth - Nedlagd östtysk tillverkare av modelljärnvägsmaterial i TT och H0m, samt tidigare i 0 och H0.