OBK

Från Svensk MJ-Wiki
Hoppa till: navigering, sök
OBK står för "originalbügelkupplung" och är ett koppel som tagits fram inom FREMO för att utgöra ett snyggare alternativ till Märklins koppel, som samtidigt är kompatibelt med Märklinkopplet. Denna sida används för att dokumentera erfarenheter av användning av OBK.

Bakgrund

Målsättningarna med OBK är att skapa ett snyggt och nätt koppel, som medger att fordonen kopplas buffert mot buffert men samtidigt fungerar väl i trafik vid modulkörning och dessutom är kompatibelt med Märklins koppel. Kopplet är framtaget för att kunna hantera radier ner till ca en meter, eftersom äldre FREMO-moduler har haft detta som minimiradie.

OBK installerat på en tysk G-vagn

OBK installerat på en tysk G-vagn

När två OBK kopplas mot varandra, fungerar buffertarna för att ta upp tryckkrafter mellan vagnarna (precis som i verkligheten). Det innebär att krokens framkant ska vara något bakom buffertarnas stötplan.

Installation av OBK (ur FREMO modulnorm). Notera att kroken sitter bakom buffertplanet.

Installation av OBK (ur FREMO modulnorm). Notera att kroken sitter bakom buffertplanet.

När OBK kopplas mot ett Märklinkoppel ska det däremot möta stötplanet på Märklinkopplet, så OBK får inte vara för långt bak heller. I drift med Märklinkoppel är det också tänkt att OBK så långt som möjligt ska vara fjädrande i sidled, detta för att kunna följa Märklinkopplen i kurvor.

Ett OBK kopplat med ett koppel av Märklintyp (i detta fall ett Fleischmann 6511). Notera spalten mellan buffertarna och att OBK nuddar Märklinkopplet.

Ett OBK kopplat med ett koppel av Märklintyp (i detta fall ett Fleischmann 6511). Notera spalten mellan buffertarna och att OBK nuddar Märklinkopplet.

För att montera OBK finns en jigg. Jiggen ska styra montering i relation till både buffertplanet och rälsens överkant.

Montering av OBK med jigg

Montering av OBK med jigg.

OBK finns idag flera varianter:

  • Vagnskoppel i plast, något förenklat utförande.
  • Vagnskoppel i nysilver, mer detaljerat. Detta finns både för fjädrande och fast montering.
  • Lokkoppel (utan koppelögla).
  • Kort lokkoppel

För rörlig montering finns också koppelhållare som sätts i ett 2 mm hål i buffertbalken.

OBK marknadsförs idag av SV&LV i Sverige och H0fine.de.

Inledande erfarenheter av montering och trafik

Det är viktigt att montera kopplen som det är tänkt. Det kan vara frestande att montera kopplen framför buffertplanet, men då löper man risken att vagnar med OBK trycker varandra av spåret i kurvor. Detta innebär också att man bör följa FREMO-normens rekommendation om att använda fjädrande buffertar på vagnar med OBK.

Det korta avståndet mellan buffertarna innebär en del bekymmer vid avkoppling. Det vanligaste verktyget för avkoppling vid modultrafik är en spetsig grillpinne. Det begränsade avståndet mellan buffertarna gör det besvärligt att komma åt för att koppla isär vagnar. Den bredare avkopplingskrok som också förekommer, som lyfter kopplen med krokarna undertill, är mera ändamålsenlig.

OBK är känsligt för oprecision vid montering. Även om jiggen används, kan det bli fel i både höjd och djup som behöver justeras efteråt.

Michael Weinert, kopplets konstruktör, framhåller att fjädrande koppel bör väljas i första hand. De färdiga koppelhållarna behövs inte alltid, det beror på hur buffertbalken ser ut.

OBK monterat på en NMJ G-vagn

OBK monterat på en NMJ G-vagn

På NMJ G-vagnen ovan sitter kopplet i det befintliga hålet i buffertbalken. I regel behöver kopplet filas till lite för att passa i bufferbalken. Kopplet är fäst i vagnen genom ett hål i bromsoket, där tråden är böjd upp lite, avklippt och säkrad med snabblim.

Även om OBK är nätt ställs det krav på kompromisser med detaljering. Vagnar med tryckluftslangar precis bredvid koppelkroken kan inte ha slangarna på plats. Som syns på bilden nedan så tar koppelöglorna i slangarna. Lösningen i detta fall blev helt enkelt att ta bort slangen.

Försök att koppla ihop vagnar med luftslang Notera att koppelöglan på finkan har halkat upp på slangen.

Försök att koppla ihop vagnar med luftslang. Notera att koppelöglan på finkan har halkat upp på slangen.

Andra wiki-sidor om rullande material

Koppel
Lok
Vagnar

Tryckta referenser

Lars Ljungberg: "OBK - ett snyggare koppel." i Modelljärnvägsmagasinet nr 21/2015. (Recension).

Mike Floreth: "Die Schachbretttafel." i Hp 1 Modellbahn nr 4/2018 (Råd för att justera OBK-koppel, på tyska och engelska).

Webreferenser

H0fine.de: Kupplungen und lehren (Butik).

mw-modellbau.de: Die originalbügelkupplungen (OBK-historik).

SV&LV