BJ ånglok litt N3

Från Svensk MJ-Wiki
(Omdirigerad från SJ ånglok litt E4)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historik

För att hantera den ökande godstrafiken beställde BJ 1907 ett nytt godstågslok som gavs littera N3, konstruerade för att uppnå styrka kombinerat med lågt axeltryck (endast 12,5 ton). Sammanlagt levererades femton lok till 1917. Loken hade fyra kopplade axlar, överhettning, öppen hytt, invändiga cylindrar, sandboxar under gångborden, och Walschaerts slidstyrning. De tre första loken hade en tvåaxlig tender, men de följande loken fick treaxliga tendrar och dessutom utvändiga motvevar. Loken vår svartmålade med blånerad pannklädsel, rödmålade buffertbalkar, hjulringar och hjulcentra, samt linjerade i gult och rött. Så småningom byggdes alla loken om med s.k. OFWJ-hytt av halvsluten typ, sanddomar i stället för sandboxar (1925-30), tryckluftbroms (1928-30) samt ångvärmeledning (1931). Tendrarna flyttades också mellan loken flera gånger. Loken sattes främst in i s.k. strykande godståg, d.v.s. vad SJ kallade fjärrgodståg. De var också reservlok i persontrafiken. Vid BJ:s förstatligande 1948 fick loken littera E4.

GBJ beställde två lok av N3-typ som levererades 1914 och 1920 som nr 18 och 19. GBJ gav loken littera E. 1930 fick loken turboelektrisk belysning och 1933 vakuumbroms för att kunna användas i persontåg. BAJ beställde också ett lok 1920, som även det tilldelades littera E. I samband med GBJ elektrifiering 1937 såldes GBJ:s lok till BAJ. Loken kom till SJ 1940.

ÖSJ köpte två lok av N3-typ 1919 och 1921 och gav dem littera N, nr 24 och 26. ÖSJ togs över CHJ 1935, N-loken följde sedan med till SJ när CHJ förstatligades 1944.

HHJ köpte två lok av N3-typ 1914 och 1918 som fick nr 27 och 28. Loken följde med när HHJ förstatligades 1940.

Hos SJ tilldelades loken 1942 littera E4. Lok som saknade det fick tryckluftbroms. Inledningsvis användes loken i Skåne respektive i Boråsområdet. Under 1950-talet kom återstående E4 att koncentreras till Åmål, där loken främst tjänstgjorde på Åmål-Årjäng och Mellerud-Arvika. Det sista loket avställdes 1964.

VBJ och BHJ skaffade 1914-1918 sammanlagt tre lok som var en förminskad upplaga av N3. De tre loken kom till SJ 1940 och fick littera E3 1942. På SJ byggdes loken så småningom om med slutna hytter, och tjänstgjorde bland annat i Jönköping. Loken avställdes på 1950-talet.

Huvuddimensioner


E3
E4
Löb (m)
16,09
16,57
Axelavstånd (m)
11,55
11,73
Tjänstevikt (ton)
43,8+32,4
50,0+32,7
Axeltryck (ton)
10,9
12,5
Dragkraft (Mp)
8,5
9,9
Sth (km/h)
60
50
Broms
tryckluft,
från 1940
tryckluft,
från 30-talet

Axelföljd

D-3
D-3
Kolförråd (ton)
5,2
5,6
Vattenförråd (m3)
14,0
12,0

Bilder

BJ N3 77

BJ N3 77 i Åmål i nära leveransskick. Källa Samlingsportalen, Jvm.KAFC00037

BJ N3 58

BJ N3 58 i Falun 1937, ombyggd med tryckluftbroms och "OFWJ-hytt", men fortfarande med tvåaxlig tender. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA08223

BJ N3 91

BJ N3 91 i Bergsnäs 1947 i ombyggt skick. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA05053

SJ E4 1599

SJ E4 1599 i Alvesta 1944 utrustad för vedeldning, f.d. GBJ 18 och BAJ 18. Källa Samlingsportalen Jvm.KDAJ03655

SJ E3 1540

SJ E3 1540 i Nässjö 1953, f.d. VBHJ 14. Källa Samlingsportalen Jvm.KBIA11480

Litt N3 i modell

Skala H0

  • HNJ Verkstad byggsatser i etsad nysilver.
    - Katalognummer 704A BJ litt N3 tvåaxlig tender (2011).
    - Katalognummer 704B BJ litt N3 treaxlig tender (2011).
    - Katalognummer 704C SJ litt E4 tvåaxlig tender (2011).
    - Katalognummer 704D SJ litt E4 treaxlig tender (2011).

2.JPG
HNJ-verkstads byggsats av en BJ N3 byggd av Hans Nilsson

Wiki-sidor om lok

Lok
Svenska lok
GDG (Portalsida om GDG)

Tryckta referenser

Ulf Diehl, Ulf Fjeld & Lennart Nilsson: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar (SJK 13). Växjö: Svenska Järnvägsklubben 1973.

GDG: "Lokomotiv och motorvagnar." i Förteckning över rullande materiel. Författaren 1939-1946.

Yngve Holmgren: Skånska privatbanornas ånglok. Färlöv: Författaren 1967.

Leif Dahl: "SJ-ånglok E-E12." i Tåg nr 6/1968.

Göran Rönn: "Bergslagens skönheter." i Allt om Hobby nr 3/1969 (Om H3, H3s, N3 och M3s).

Ulf Fjeld: "Försvunna lok- och motorvagnstyper 1974, del 1. Ånglok litt E3." i Tåg nr 1/1975.

Ben Hedenberg: "BJ ånglok litt N3." i Nödbromsen nr 4/1976 (Beskrivning och ritning).

Ulf Fjeld: "Utgångna loktyper vid SJ 1977. Ånglok litt E4." i Tåg nr 1/1978.

Börje Lundvall (red.): Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap 1979.

Bertil Thulin (red.): Göteborg-Borås Järnväg (SJK 62). Stockholm: Svenska Järnvägsklubben 1994.

Bengt Nylén: "E4 byggsats från HNJ." i Smalspårigt nr 127/2014 (Bygge av HNJ Verkstads byggsats).

Webreferenser

MRW: Bergslagernas Järnväg. Littera N3. (Förteckning).

Svenska lok: E3

Svenska lok: E4